;
24.10.2007 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

Konsernin liikevaihto oli 234 miljoonaa euroa (256 milj. euroa). Liikevaihto aleni tasesähkön myynnin ja kantaverkkotulojen pienenemisestä johtuen. Tasesähkön myyntiä alensi alhaisempi tasesähkön hinta ja kantaverkkotuloja alensi vuoden alusta voimaan astunut tariffialennus.

Liikevoitto ilman johdannaisten arvonmuutoksia aleni 56 miljoonaan euroon (68 milj. euroa). Liikevoitto aleni pääasiassa tariffialennusten, merikaapelivian korjauskustannusten ja häviösähkön hankintakustannusten nousun takia.

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (85 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 12,6 miljoonaa euroa (17 milj. euroa). Yhtiö siirtyi konserniraportoinnissa sähköjohdannaisten osalta suojauslaskentaan 1.7. alkaen. Konsernin 12,6 miljoonan euron positiivisista arvonmuutoksista 11,7 miljoonaa euroa on syntynyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, jolloin arvonmuutokset kirjattiin kokonaisuudessaan tulokseen. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kirjattu arvonmuutos oli 0,9 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan kirjattu osuus oli 1,3 miljoonaa euroa.
 
IFRS:n mukainen voitto ennen veroja oli 41 miljoonaa euroa (63 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 26,6 % (26,0 %). Tältä sivulta voit ladata Fingrid-konsernin osavuosikatsauksen PDF-muodossa.