;
13.8.2007 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007

Konsernin liikevaihto oli 161 miljoonaa euroa (180 milj. euroa). Liikevaihto aleni tasesähkön myynnin ja kantaverkkotulojen pienenemisestä johtuen. Tasesähkön myyntiä alensi alhaisempi tasesähkön hinta ja kantaverkkotuloja alensi vuoden alusta voimaan astunut tariffialennus ja sähkön kulutuksen pieneneminen.

Liikevoitto oli ilman johdannaisten arvonmuutoksia 41 miljoonaa euroa (58 milj. euroa). Liikevoitto aleni pääasiassa tariffialennusten, merikaapelivian korjauskustannusten ja häviösähkön hankintakustannusten nousun takia. IFRS:n mukainen liikevoitto oli 53 miljoonaa euroa (68 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 12 miljoonaa euroa (10 milj. euroa). IFRS:n mukainen voitto ennen veroja oli 34 miljoonaa euroa (53 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 26,7 % (25,8 %).

Konsernin tulovirralle ominaista ovat kausivaihtelut, joten kuuden kuukauden tuloksesta ei suoraan voida arvioida koko vuoden tulosta. Tältä sivulta voit ladata Fingrid-konsernin osavuosikatsauksen PDF-muodossa.