;
4.1.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Fenno-Skan -merikaapelin korjaustöihin päästään muutaman viikon kuluttua

Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan -merikaapelin korjaustyöt ovat käynnistyneet korjausaluksen varustelulla. Laiva saapuu Rauman edustalle tammikuun puolessa välissä, ja työt korjausalukselta alkavat välittömästi tämän jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan kaapeli saadaan käyttöön tammikuun lopussa, korjaustöiden kestoon vaikuttavat kuitenkin oleellisesti alueen tuuli- ja jääolosuhteet.

Fenno Skan -merikaapeli vikaantui joulukuun alussa ja vika paikallistettiin kolme päivää sen havaitsemisen jälkeen. Merellä tehtävää tarkempaa tutkimusta on huomattavasti viivästyttänyt paikalla vallinnut navakka tai kova tuuli.

Siirtoteholtaan 550 megawatin (MW) suuruiseen tasasähkökaapeliin tullut maasulku laukaisi yhteyden verkosta 2. päivä joulukuuta. Vikapaikka selvitettiin tutkaamalla pian tapahtuman jälkeen, mutta sääolot ovat haitanneet vian tarkempaa selvitystä. Joulukuun lopulla vika-alue päästiin tutkimaan robottikameralla. Mitään ulkoisesti havaittavaa syytä kaapelin vaurioon ei tutkimuksessa selvinnyt.

Kaapelivaurio on Rauman syväväylällä, noin kahdeksan kilometrin päässä Rihtniemen kaapelipäätteeltä. Meren syvyys vikapaikalla on noin kolmekymmentä metriä. Kaapelin katkaisuun ja sen siirtoon osittain uudelle reitille on valmistauduttu ja siirto tehdään heti kun tuuliolosuhteet sen sallivat.

Lisätietoja: 
Reima Päivinen,  030 395 5160 tai 040 556 2662