;
27.1.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnistää YVA-menettelyn uuden voimajohtoreitin selvittämiseksi

Uusi voimajohto varmentaa Lapin sähkön siirtoa. Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 220 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Petäjäskosken muuntoasemalta Kaukosen kautta Vajukosken vesivoimalaitoksen yhteydessä olevalle muuntoasemalle.Suunnitellun voimajohdon reittivaihtoehdot sijoittuvat Rovaniemen kaupungin sekä Kittilän ja Sodankylän kuntien alueille. Uuden voimajohdon pituus on noin 235 kilometriä.

Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalain mukainen verkon kehittämisvelvollisuus. Lapin alueen sähkönkulutus on kasvanut ja kasvaa ennusteiden mukaan edelleen voimakkaasti etenkin Ylläksen, Levin ja Rovaniemen ympäristön alueilla. Pitkistä siirtoyhteyksistä ja kulutuksen jatkuvasta kasvusta johtuvaa johtojen kuormittuneisuutta vähentämään on suunniteltu 220 kV verkkovahvistus Petäjäskoskelta (Rovaniemi) Valajaskosken kautta Kaukoseen (Kittilä) ja sieltä edelleen Vajukoskelle (Sodankylä). Suunnitelmaan kuuluu lisäksi 220/110 kV muuntoaseman rakentaminen Kaukosen kylän pohjoispuolelle.

Voimajohtoreitillä yksi päävaihtoehto

Voimajohdon päävaihtoehto sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle välillä Petäjäskoski - Kaukonen. Noin 60 kilometriä reitistä sijoittuu uuteen maastokäytävään välillä Kaukonen - Sattanen. Sattasesta Vajukoskelle uusi voimajohto sijoittuu taas nykyisen voimajohdon rinnalle. Ns. alavaihtoehtoina tarkastellaan kahta vajaan kymmenen kilometrin pituista reittiosuutta Tollovuoman alueella Kittilässä sekä Petäjäskosken sähköaseman tuntumassa.
YVA-menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma sisältää hankealueen nykytilan kuvauksen sekä tiedot siitä mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset ja arviointi tehdään. Valmistuneesta arviointiohjelmasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja se toimitetaan hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus vastaa asian kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Hankkeen YVA-konsulttina toimii Maa ja Vesi Oy.

Yleisötilaisuudet Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä

Arviointiohjelman sisältöä ja suunnitellun voimajohdon linjauksia esitellään Fingridin järjestämissä yleisötilaisuuksissa Kittilässä 28.2., Sodankylässä 1.3.2006 ja Rovaniemellä 2.3.2006. Tilaisuuksien tarkat ajankohdat ja paikat ilmoitetaan erillisillä ilmoituksilla alueen päivälehdissä.

Hankkeen Internet-sivusto on osoitteessa www.fingrid.fi (Ympäristö ja voimajohdot => YVA-menettelyt). Sivuilla on nähtävillä myös karttamateriaalia.

Lisätietoja:  
ympäristöasiantuntija Lauri Erävuori, 030 395 5178 tai 040 546 6308
johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen, 030 395 5259 tai 0400 219 930