;
20.1.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid esittelee Keminmaa - Petäjäskoski 400 kV voimajohdon arviointiselostusluonnosta yleisötilaisuuksissa

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnisti viime keväänä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Keminmaan muuntoasemalta Petäjäskosken vesivoimalaitoksen yhdeydessä olevalle muuntoasemalle. Fingrid esittelee hankkeesta valmistunutta arviointiselostusluonnosta yleisötilaisuuksissa, joita järjestetään  Rovaniemellä, Tervolassa ja Keminmaalla.Fingridillä on sähkömarkkinalain mukainen kantaverkon kehittämisvelvoite. Suunniteltu voimajohto lisää verkon kykyä kestää erilaisia vikaantumisia ja kasvattaa samalla sähkönsiirtomahdollisuuksia. Sähkön kulutusennusteet osoittavat myös sähkön käytön kasvavan edelleen Meri-Lapin alueella. Voimajohdon reittivaihtoehdot sijoittuvat Rovaniemen kaupungin sekä Tervolan ja Keminmaan kuntien alueille. Uuden voimajohdon pituus on noin 60 kilometriä.

Voimajohtoreitillä on kaksi päävaihtoehtoa. Vaihtoehto A (VE A) sijoittuu Kemijoen länsipuolelle nykyisten voimajohtojen rinnalle välillä Kuikero-Varevaara ja Kinnula-Petäjäskoski. Noin puolet johtoreitistä sijoittuu uuteen maastokäytävään.
Vaihtoehto B (VE B) sijoittuu Kemijoen itäpuolelle, jossa se kulkee osittain entisen Taivalkoski-Jumisko 110 kV johdon reittiä.

YVA-menettely käynnistyi viime keväänä arviointiohjelman laatimisella. Ympäristökeskus antoi siitä lausuntonsa 30.11.2005.
Hankkeesta on nyt valmistunut arviointiselostusluonnos, jossa on esitetty voimajohdon teknisiä ratkaisuja sekä siitä tehdyt ympäristöselvitykset. Arviointiselostusluonnosta esitellään yleisölle Fingridin järjestämisssä tilaisuuksissa. Esittelytilaisuuksien jälkeen arviointiselostus viimeistellään ja se toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus asettaa selostuksen nähtäville hankkeen vaikutusalueen kuntiin ja ilmoittaa nähtävilläolosta paikallisissa lehdissä.

Fingridin tilaisuuksissa esitellään voimajohdon teknisiä ratkaisuja ja hankkeen arvioituja vaikutuksia ihmisten elinoloihin, ympäristöön, maisemaan ja maankäyttöön. Yleisö voi tutustua suunnitelmiin ja esittää niistä näkemyksiään ja mielipiteitään. Paikalla ovat Fingridin edustajat sekä ympäristövaikutusten arvioinnin päivityksestä vastaava konsultti.

Yleisötilaisuudet:

Rovaniemi: keskiviikko 25.1.2006 klo 17.00-19.00.
Muurolan koulun auditorio, Koulukaari 3, 97140 Muurola

Tervola: torstai 26.1.2006 klo 12.00-13.30
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 81, 95300 Tervola

Keminmaa: torstai 26.1.2006 klo 15.15-17.00
Kunnantalo, valtuustosali, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Hankkeen Internet-sivusto: www.fingrid.fi (Ympäristö ja voimajohdot => YVA-menettelyt).

Lisätietoja:
Vanhempi asiantuntija Jorma Sintonen,  030 395 5170 tai 040 500 3846
Ympäristöyksikön päällikkö Sami Kuitunen, 030 395 5220 tai 040 519 5008