;
27.5.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Tutkimus ihmisiin indusoituvista virrantiheyksistä käynnistyi sähköasemilla

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikka ja terveys -laboratoriossa on käynnistynyt tutkimus sähkömagneettisten kenttien ihmisiin indusoituvista l. ihmisessä vaikuttavista virrantiheyksistä. Tutkimuksen johtajana ja lääketieteellisenä päätutkijana toimii Sähkötekniikka ja terveys -laboratorion johtaja, professori ja laillistettu lääkäri Leena Korpinen.Tutkimus liittyy uuteen direktiiviin terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista, joilla työntekijöitä suojellaan niiltä riskeiltä, joita heidän altistumisensa sähkömagneettisille kentille mahdollisesti aiheuttaa. TTY mittasi viime kesänä sähkökenttiä 400 kilovoltin (kV) sähköasemilla ja toiminta-arvo 10 kilovolttia/metri ylittyi paikoitellen. Direktiivi edellyttää, että toiminta-arvon ylittyessä on selvitettävä ylittyykö virrantiheyteen perustuva raja-arvo 10 milliampeeria neliömetrille. Siksi mittaamalla selvitetään nyt työntekijöiden virrantiheyden arvoja 400 kV sähköasemilla.

"Suomalaisilla sähköalan työntekijöillä ei pitäisi olla syytä huoleen, sillä yksinkertaisten laskentamallien perusteella virrantiheydet sähköasemilla jäävät selvästi alle raja-arvon. Asiaa on silti syytä tutkia, jotta sähköalan työnantajat ja työntekijät tietävät, onko työntekijöiden suojausta kehitettävä esimerkiksi suojavaatetuksen avulla", Korpinen toteaa.

Vuoden 2006 loppuun kestävän tutkimuksen rahoittaa Fingrid Oyj. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää sähkö- ja magneettikentille altistumista ja sen aiheuttamia virrantiheyksiä sähköasemilla työskenneltäessä.

Mittauspaikat ovat Fingrid Oyj:n 400 kV sähköasemilla. Mittaaminen tehdään Fortum Service Oy:n kehittämillä mittalaitteilla.

Lisätietoja:
TTY/Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio
Professori Leena Korpinen, (03) 3115 2035 tai 040 595 2035