;
13.1.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Manner-Euroopan maidenvälisten sähkönsiirtojen korvausjärjestelmä laajeni Pohjoismaihin 1.1.2004

Euroopan kantaverkkoyritysten järjestö ETSO (European Transmission System Operators) on sopinut uusitusta maidenvälisten sähkönsiirtojen, ns. läpisiirtojen, korvausjärjestelmästä vuodelle 2004. Euroopan komissio ja sähkömarkkinoita valvovien viranomaisten järjestö (European Regulators Association, CEER) ovat alustavasti hyväksyneet uuden järjestelyn.

Uutta käytäntöä sovelletaan järjestelmässä jo aiemmin mukana olleiden Manner-Euroopan 12 maan lisäksi nyt myös Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Slovakiassa ja Unkarissa. Puola liittyy mukaan heinäkuun alusta lähtien.

Merkittävin muutos vuosina 2002-03 käytössä olleeseen järjestelmään on se, että läpisiirtokustannusten kattamiseksi ei markkinaosapuolilta enää peritä erillisiä maksuja. Sähkön viejille kohdistunut rajatariffi poistui. Tariffin suuruus vuonna 2003 oli 0,5 €/MWh.

Järjestelmän aiheuttamat kustannukset kukin maa sisällyttää kantaverkkohinnoitteluunsa. Järjestelmän ulkopuolella olevista maista siirrettävälle sähkölle kohdistetaan edelleen tuontimaksu, jonka suuruus on 1 €/MWh. Siten maksua peritään esimerkiksi Venäjältä tuotavalta sähköltä. Vastaavasti maksu poistui Saksan ja Tanskan rajalta.

Uuden järjestelyn uskotaan edistävän merkittävästi sähkökauppaa Euroopan maiden välillä.

ETSOn tiedote aiheesta on osoitteessa www.etso-net.org kohdassa Public Documents/Press Releases.

Lisätietoja:
Juha Kekkonen puh. 030 395 5120 tai 040 560 5274