;
3.2.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid toimii sähkön alkuperätakuun myöntäjänä Suomessa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj toimii sähkön alkuperätakuun myöntäjänä Suomessa. Takuu kuuluu Euroopan unionin RES-E direktiivin edellyttämään järjestelmään, jolla varmennetaan tuotetun sähkön alkuperä. Alkuperätakuu koskee uusiutuvan energian tuotantoa 1.1.2004 alkaen.

Viime vuoden lopulla hyväksytty eurooppalaiseen direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta antaa uusiutuvan energian tuottajille mahdollisuuden saada todistus tuotteidensa alkuperästä.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergiaa sekä vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla tai biokaasuilla tuotettua energia. Sähkön alkuperätakuun piiriin kuuluvat edellä lueteltuihin energialähteisiin perustuva tuotanto sekä muita polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa se osuus tuotannosta, joka tuotetaan uusiutuvasta energialähteestä.

Fingrid myöntää alkuperätakuutodistuksen voimalaitoksen haltijan ilmoittamien tuotantotietojen perusteella joko kuukausittain tai puolivuosittain. Alkuperätakuun myöntäminen edellyttää hyväksytyn arviointilaitoksen tekemää voimalaitoksen varmennustarkastusta sekä palvelusopimusta Fingridin kanssa.

Alkuvaiheessa järjestelmän piiriin kuulunee muutamia kymmeniä voimalaitoksia.

Lisätietoja:
Reima Päivinen 030 395 5160, 040 556 2662