;
7.7.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Toivila - Vihtavuori 400 kilovoltin voimajohdon YVA-prosessi päättyi

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n käynnistämä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitille Toivila - Vihtavuori on saatu päätökseen. Fingrid on valinnut suunnittelun pohjaksi johtoreitin ja sen maastotutkimukset tehdään kuluvan kesän ja syksyn aikana.

Tutkittavaksi valittu johtoreitti on pääosin arviointiselostuksessa esitetyn reitin mukainen. Kohdissa, joissa arviointiselostuksessa oli esitetty vaihtoehtoja, on päädytty seuraaviin ratkaisuihin:

Petäjävedellä tutkittavaksi vaihtoehdoksi on valittu Petäjäveden muuntoaseman pohjoispuolinen kierto, jossa johto sijoitetaan Petäjävedeltä Multialle kulkevan tien varteen, tien pohjoispuolelle.

Väärälammen Natura-alueen kohdalla reittiä on tarkennettu siten, että reitti ei häiritse Natura-alueen luontoarvoja.

Puuppolassa tutkittavaa johtoreittiä on siirretty Korttajärven risteyksen kohdalla hieman pohjoiseen ympäristöarviointiselostuksessa esitetystä Puuppolan pohjoispuolisesta kierrosta.

Nelostien ylityksen kohdalla tutkittava johtoreitti kulkee arviointiselostuksessa esitetyn eteläisen vaihtoehdon mukaisesti. Vaihtoehdossa on huomioitu ilmavoimien varalaskeutumispaikan asettamat vaatimukset.

Johdon suunnittelu on käynnistynyt ja maastossa tehtävät työt saadaan valmiiksi syksyllä. Johtoreitti täsmentyy vielä maastotutkimusten kuluessa. Niille maanomistajille, joiden omistamilla mailla tehdään maastotutkimuksia, tiedotetaan hankkeesta sekä kiertokirjeellä että henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:
Antti Linna, 030 395 5168, 040 522 7124