;
22.12.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Siirtokapasiteettia vielä varattavissa Fingridin Venäjän siirtoyhteyksillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Yhdysjohdoilta jäi vahvistamatta siirtokapasiteettia vuoden 2004 alusta lukien 250 megawattia (MW).

Vapaaksi jäänyttä siirtokapasiteettia tarjotaan markkinaosapuolten käyttöön yhtäläisin siirto- ja hintaehdoin. Siirtokapasiteettia on varattavissa 1.2.2004 alkaen 250 MW.

Vapaata siirtokapasiteettia koskevat sitovat siirtovaraukset on tehtävä Fingridille 16.1.2004 mennessä. Sopimusjaksot voivat päättyä joko 2004, 2005 tai 2006 lopussa. Pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW. Vuoden 2004 alusta alkaen varattavan kapasiteetin kokonaismäärä samaan konserniin kuuluville yhtiöille voi olla olla enintään 300 MW. Tarkemmat tiedot varauksia koskevista ehdoista löytyvät Fingridin sivuilta täältä.

Fingrid vahvistaa siirtovaraukset heti saatuaan vahvistuksen vastaavista varauksista Venäjän puoleisella siirtoyhteydellä ja tehtyään tarpeelliset varausehtojen mukaiset muut selvitykset.

Lisätietoja:
Matti Tähtinen, 030 395 5180 tai 0400 417 703