;
3.9.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Nokian Kaivannonselän voimajohtopylväs vahvistettiin teräspalkeilla ja betonilla

Nokian Pyhäjärvellä oleva Fingridin 400 kilovoltin (kV) todennäköisesti liikkuvien jäämassojen vaurioittama voimajohtopylväs on tuettu teräksellä ja betonilla. Viranomaisten lähivesille asettama vesilläliikkumisrajoitus on poistettu.

Voimajohtopylvään vauriot havaittiin rutiinitarkastuksen yhteydessä elokuussa. Poikkeuksellisen ankara talvi on liikutellut jäämassoja voimalla, joka vaurioitti Kaivannonselällä olevan voimajohtopylvään vedenalaisia perustuksia ja sai aikaan vääntymiä myös pylvään runkoon.

Pylvästä ympäröivälle vesialueelle asetettiin turvallisuussyistä liikkumisrajoitus korjaustöiden ajaksi. Nyt pylvään runko on tuettu teräspalkeilla ja veden alla olevaa perustusta on vahvistettu betonilla. Korjaus on tilapäinen, Fingrid vaihtaa paikalle kokonaan uuden voimajohtopylvään vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja:
Hannu Ylönen, 0400 219 930