;
14.6.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Nordelin vuosikokous 2002: Sähkön toimitus ongelmien edessä tulevina vuosina

Sähkön riittävyys Pohjoismaissa muodostuu ongelmaksi tulevina vuosina. Kylminä talvina tehotase uhkaa muuttua alijäämäiseksi, vaikka voimantuotanto- ja sähkönsiirtojärjestelmien käytettävyys säilyy hyvänä. Näin vaikea tehotilanne toistuu todennäköisesti kerran kymmenessä vuodessa.

Näin todettiin pohjoismaisten kantaverkko-organisaatioiden yhteistyöjärjestön Nordelin vuosikokouksessa. Nordel on laatinut kolmea seuraavaa vuotta koskevan ennusteen Pohjoismaiden teho- ja energiatilanteesta. Ennusteesta keskusteltiin 13.6. Rømøssä Tanskassa pidetyssä Nordelin vuosikokouksessa.

Sähköhuollon ongelmien syitä ovat sähkön kulutuksen jatkuva kasvu ja vähäinen uusi voimalaitoskapasiteetti.

Pohjoismaissa saattaa esiintyä sähkön riittävyyteen liittyviä ongelmia noin kerran kymmenessä vuodessa. Tehdyn selvityksen mukaan pohjoismainen sähköjärjestelmä on tulossa yhä riippuvaisemmaksi sähkönsiirtoyhteyksistä muuhun Eurooppaan. Tehotaseeltaan alijäämäiset alueet Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat erityisen riippuvaisia sähköntuonnista niiden lähialueilta. Yksi mahdollinen ratkaisu tilanteen helpottamiseksi on se, että järjestelmävastaavat ryhtyvät sähkömarkkinoilla yksittäisiä alueita koskeviin erityistoimenpiteisiin, esimerkiksi kannustamaan energiansäästöä hyvin kylminä kausina.

Energiatasetta uhkaa epätasapaino. Vähäsateisina vuosina pohjoismainen vesivoimatuotanto saattaa jäädä lähes 40 TWh normaaleja vuosia alhaisemmaksi. Hyvin kuiva vuosi tai kaksi peräkkäistä kuivaa vuotta johtavat vakavaan epätasapainoon. Tällaisessa tilanteessa saatetaan joutua turvautumaan säännöstelyyn tai muihin sähkömarkkinoita koskeviin toimenpiteisiin. Nordel kuitenkin uskoo, että tietyillä edellytyksillä pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä on kolmen seuraavan vuoden aikana riittävästi kapasiteettia ja tuontimahdollisuuksia, jotta se selviää yhdestä vähäsateisesta vuodesta. Tämä edellyttää sitä, että sähkömarkkinat toimivat tehokkaasti, myös Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä, ja että tulevat hiilidioksidipäästöjä koskevat säädökset eivät estä sähkönsiirtoa eri maiden välillä. Tehopulatilanteissa Nordel-alue on entistä riippuvaisempi Pohjoismaiden ulkopuolisista maista tapahtuvasta sähköntuonnista.

Tanskalaisen kantaverkkoyhtiön Eltran toimitusjohtaja Georg Styrbro valittiin Nordelin uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hän seuraa tässä tehtävässä norjalaisen Statnettin toimitusjohtajaa Odd Håkon Hoelsæteria, joka on toiminut Nordelin puheenjohtajana viimeiset kolme vuotta. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Svenska Kraftnätin pääjohtaja Jan Magnusson. Henkilövaihdokset astuvat voimaan Nordelin sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja saatavilla seuraavilta Nordelin hallituksen jäseniltä:
Nordelin puheenjohtaja, toimitusjohtaja Georg Styrbro, ELTRA +45 76 22 40 00
Tanska: toimitusjohtaja Georg Styrbro, ELTRA +45 76 22 40 00
toimitusjohtaja Bent Agerholm, Elkraft System a.m.b.a +45 44 87 32 00
Suomi: toimitusjohtaja Timo Toivonen, Fingrid Oyj 030 395 5250
Islanti: toimitusjohtaja Fredrik Sophusson, Landsvirkjun +354 515 9000
Norja: toimitusjohtaja Odd Håkon Hoelsæter, Statnett +47 22 52 70 70
Ruotsi: pääjohtaja Jan Magnusson, Svenska Kraftnät +46 8 739 78 03