;
22.1.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Kyminlinnan 110 kV sähköasema uusitaan

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj uusii Kotkan lähellä sijaitsevan Kyminlinnan sähköaseman. Vesakon raivaustyöt ja paalutukset käynnistyvät helmikuun aikana. Alueen sähkönsiirtoa varmentavan ja parantavan aseman uusimistyö valmistuu toukokuussa 2003.Fingrid uusii Kyminlinnan 110/20 kV sähköaseman yhteistyössä Stora Enson, Ratahallintokeskuksen, Graninge Energia Oy:n, Kotkan Energia Oy:n ja Sunila Oy:n kanssa. Uusi ulkokytkinlaitos rakennetaan nykyisen kytkinkentän koillispuolelle. Aseman yhdeksänkymmentäluvulla uusitut toisiojärjestelmät (releet, omakäyttöjärjestelmä ja virransyöttö) hyödynnetään ja sen asema-automaatiojärjestelmä päivitetään. Noin 2,3 miljoonaa euroa maksavan uusimistyön pääurakoitsija on Fortum Service Oy.
Rakennustöistä vastaa Johtotec Oy aliurakoitsijanaan YIT-Rakennus Oy. Työt käynnistyvät helmikuun aikana tehtävillä vesakon raivauksilla ja paalutuksilla. Asema otetaan käyttöön vaiheittain, kaikki uusitut kentät ovat käytössä tammikuussa 2003. Vanhan 110 kV kytkinlaitoksen purku ja kentän tasaustyöt tehdään toukokuussa 2003. Alueella on rakennusvaiheen aikana tavallista runsaampaa rekka- ja työkoneliikennettä. Lisätietoja:
Projektipäällikkö Risto Ryynänen, 030 395 5219, 040 519 5093