;
10.2.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Voimajohtopylväiden vaihtotyö käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt pylväiden vaihtotyön Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhänselältä Vuolijoelle kulkevalla 400 kilovoltin (kV) voimajohdolla.

Alumiinipylväitä vaihdetaan teräsrakenteisiin varmuuden vuoksi, koska materiaali on osoittautunut ongelmalliseksi jännityskorroosiokestävyydeltään.

Nyt vaihdettavien kymmenen pylvään lisäksi vaihdetaan kevään aikana vielä 20 pylvästä Keski- ja Ylä-Savon alueilla.

Alumiini on paljon käytetty materiaali sähköverkon eri komponenteissa, mm. johtimissa ja liittimissä. Hyvän sähkön johtavuuden lisäksi alumiini on kevyttä suhteessa lujuuteen ja myös hinnaltaan muita materiaaleja, esimerkiksi kuparia edullisempaa.

Seitsemänkymmentäluvun loppuvuosina alumiiniseosta käytettiin yleisesti myös voimajohtopylväiden rakennemateriaalina. Ensimmäiset ongelmat näillä pylväillä ilmenivät jo 80-luvulla, jolloin toistasataa pylvästä korjattiin ja vaihdettiin. Materiaalirikkoutumien syyksi osoittautui ns. jännityskorroosioilmiö. Vuonna 1997 Pohjois-Pohjanmaalla tapahtunut orren katkeaminen johti yhä tarkempiin tutkimuksiin, joiden seurauksena Fingrid on varmuuden vuoksi päättänyt vaihtaa alumiinisia risteämäpylväitä, eli teiden tai rautateiden ylityskohdissa olevia pylväitä teräksisiksi.

Vaihtotyö käynnistyi tammikuussa Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhänselkä-Vuolijoki -johdolla, jossa vaihdetaan yhteensä kymmenen pylvästä. Kevään aikana vaihdetaan vielä 20 pylvästä Keski- ja Ylä-Savossa, voimajohdoilla Vuolijoki-Alapitkä ja Huutokoski-Alapitkä. Pylväsvaihdon kustannukset ovat noin 4 miljoonaa markkaa. Vaihdettavien pylväiden materiaali tutkitaan VTT:n materiaalitekniikan laitoksella.

Alumiinisia risteämäpylväitä on Suomessa käytössä yhteensä noin 150, joista osa, tarvittaessa kaikki vaihdetaan teräksisiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Vaihtotyön kustannusarvio on noin 20 miljoonaa markkaa.

Lisätietoja:
Eero Honkavaara 030 395 5110, 040 501 8257