;
4.5.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Nivalasta Teikkoperään ja edelleen Junnikkaan Ylivieskaan kulkevien voimajohtojen uusimista suunnitellaan

Fingrid Oyj:n omistamat 110 kilovoltin voimajohdot Nivalasta Teikkoperään ja Teikkoperästä Junnikkaan on kuntoselvityksissä todettu huonokuntoisiksi, ja sen vuoksi niiden uusimista suunnitellaan. Uusimistyön yhteydessä varaudutaan myös vahvistamaan voimansiirtoverkkoa ja asentamaan Nivalasta Teikkoperään kulkevan voimajohdon pylväsrakenteisiin myöhemmin toinen virtapiiri.

Maanomistajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä toukokuun alussa ja kerrotaan suunnitellusta hankkeesta. Voimajohtojen muutossuunnittelu on käynnistetty ja pylväiden sijoittamista suunnitellaan parhaillaan.

Voimajohdon suunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä johdon keskilinja ja pylväiden paikat merkitään maastoon ja maaperä tutkitaan pylväiden kohdalta. Alustavan aikataulun mukaan maastotutkimukset alkavat toukokuussa, ja ne suorittaa PVO Engineering Oy.

Suunnitellut voimajohtojen uusimiset tapahtuvat olemassa olevilla johtoalueilla, joita kuitenkin joudutaan leventämään. Pylvään rakenteesta riippuen johtoalue levenee 6 - 15 metriä.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohtojen rakentaminen alkaa ensi vuonna ja työ valmistuu syksyllä 2002.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ritva Laine, Fingrid Oyj, 030 395 5134
Asiantuntija Jorma Sintonen, Fingrid Oyj, 030 395 5170
Maanmittausinsinööri Arto Marjoniemi, PVO Engineering Oy, 050 313 3244 (maastotyöt)