;
10.2.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Kantaverkon voimajohdot ja sähköasemat hoidetaan Suomessa maailman tehokkaimmin

Fingrid kärjessä kansainvälisessä vertailututkimuksessa.

Eri maiden kantaverkkojen kunnossapidon vertailututkimus osoittaa suomalaisen kunnossapidon olevan kansainvälistä huippuluokkaa. Sekä kustannustaso että toiminnan laatu olivat koko vertailun parhaat.

Yhdysvaltalaisen energia-alan tutkimuksiin erikoistuneen ITOMSin (International Transmission Operation Maitnance Study) vastikään valmistunut vertailu osoittaa Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n kunnossapitokustannusten olevan vain noin puolet vastaavan kokoisen verkon hoidon keskiarvokustannuksista. Kustannustehokkuudesta huolimatta laatu ei ole kärsinyt, sillä mittarit osoittivat Fingridin verkon hoidon olevan laadultaan jopa 2...3 kertaa kansainvälistä keskiarvoa parempaa. Fingridin toimintatapa, jossa kunnossapidon ydinosaaminen pidetään yhtiössä ja palvelut ostetaan markkinaehtoisesti, osoittautui vertailussa ratkaisevaksi paremmuustekijäksi.

Kolmatta kertaa järjestettyyn vertailuun osallistui yhteensä 20 verkko-organisaatiota eri puolilta maailmaa. Osallistujia oli Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Vertailuajankohtana oli nyt vuosi 1998. Suomalaiset ovat olleet mukana kaikissa kolmessa vertailussa. Osallistumisen kautta saadaan hyödyllistä tietoa toiminnan kustannus- ja laatutasosta ja toisaalta tarkkoihin analyyseihin perustuvaa, kohdennettua tietoa kunnossapidon eri kehittämismahdollisuuksista.

Vertailututkimuksen tulokset osoittavat toiminnan tehostamisen etenevän maailmalla ripeästi. Edelliseen vastaavaan, kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen osallistuneet kantaverkkoyhtiöt olivat pienentäneet kustannustasoaan noin 20 % samalla kun laatua oli parannettu lähes yhtä paljon.

Fingridin kunnossapitopäällikkö Reima Päivinen toteaa suomalaisten menestyksen pohjautuvan paljolti siihen, että alalla on aina seurattu kustannuskehitystä ja tehty tiivistä yhteistyötä eri laite- ja palvelutoimittajien kanssa. "Toimivat markkinat pitävät huolta kustannus- ja laatutason säilymisestä kohdallaan", Päivinen sanoo ja arvioi myös toimintakulttuurilla olevan vaikutuksensa. "Suomessa ei ole ollut tarvetta kovin tarkkaan säätelyyn, sillä viranomaiset ovat aina voineet luottaa alan hoitavan asiansa tehokkaasti." Hänen mukaansa suomalaiset ovat niinikään olleet edelläkävijöitä myös tietoteknisten työkalujen käyttöönotossa. "Kehittyneitä kunnonvalvontateknologioita hyödynnetään mm. seurantatiedon analysoinnissa ja huoltojen suunnittelussa."

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavalla Fingrid Oyj:llä on suurjännitteisiä voimajohtoja yhteensä 13600 kilometriä ja sähköasemia 99. Verkon kunnossapitoon yhtiö käyttää vuosittain noin 70 miljoonaa markkaa.

Lisätietoja:
Johtaja Risto Lindroos 030 395 5139 tai 040 501 9996