;
30.6.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Järjestelmäsopimus Suomen ja Venäjän välisestä sähkönsiirrosta allekirjoitettu

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj ja Venäjän kantaverkko- ja rajasiirrosta vastaava maailman suurin voimayhtiö, RAO EES Rossii, ovat allekirjoittaneet 26.6.2000 järjestelmäsopimuksen maiden välisen sähkönsiirron toteuttamisesta.

Sähkön siirtoa koskevassa järjestelmäsopimuksessa määritellään sähkön tuojia koskevat yhtäläiset ja tasapuoliset säännöt sekä operatiiviseen toimintaan ja voimajärjestelmien käyttöön liittyvät rajayhdysjohtojen tekniset ja kaupalliset ehdot.

Fingridin ja RAO EES Rossiin välinen järjestelmäsopimus allekirjoitettiin Viipurin tasasähköaseman neljännen muuttajayksikön käyttöönoton vihkiäisissä. Uusi yksikkö ei välittömästi kasvata nykyistä 1000 MW:n siirtokapasiteettia Suomeen, mutta lisää tasasähköyhteyden käyttövarmuutta. Neljäs muuttajayksikkö on suunniteltu otettavaksi tuotantokäyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Matti Tähtinen 030 395 5180 tai 0400 417 703
Myyntipäällikkö Nina Elomaa 030 395 5274 tai 040 519 5074