;
6.3.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid vahvistaa verkkoa Keminmaan sähköasemalta Tornion terästehtaalle

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj vahvistaa Keminmaan sähköasemalta Tornion terästehtaalle kulkevaa verkkoyhteyttä. Tällä hetkellä sähkö siirretään kolmella rinnakkain olevalla 110 kilovoltin (kV) voimajohdolla, vahvistuksen jälkeen kahdella 110 ja yhdellä 400 kV johdolla.

Kun terästehdas kytketään uuden isomman jännitteen taakse Kemi-Tornio -alueen sähkön laatu paranee. Myös energiansiirron häviöt pienenevät.

Maaliskuussa 2002 valmistuvan hankkeen kustannukset ovat noin 11 miljoonaa euroa.

Fingrid Oyj ja Outokumpu Polarit Oy ovat sopineet Tornion terästehtaiden sähkön syötön varmentamisesta. Fingrid rakennuttaa Tornion Röytässä olevan tehdasalueen välittömään läheisyyteen 400/110 kV muuntoaseman. Kokonaisuuteen kuuluvat myös Keminmaan 400 kV kytkinlaitoksen laajentaminen sekä noin 22 kilometrin mittaisen 400 kV voimajohdon rakentaminen Keminmaan ja Tornion välille.

Uuden 400 kV johdon reitti valittiin tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) jälkeen. Valituksi tullut reitti sijoittuu nykyisten 110 kV johtojen rinnalle koko matkan Keminmaalta Röyttään. Kyläjoelta Röyttään nyt rinnakkain kulkevasta kolmesta 110 kV johdosta kaksi puretaan pois ja tilalle rakennetaan jännitteeltään suurempi, eli 400 kV johto sekä uusi 110 kV johto.

Uuden voimajohdon suunnittelu on käynnistynyt ja varsinainen rakentaminen alkaa tämän kuun loppupuolella vanhan 110 kV voimajohdon purkamisella. Alueen maanomistajille ilmoitetaan rakentamisen alkamisesta henkilökohtaisesti ja he saavat myös jatkossa tietoa hankkeen eri vaiheissa. Verkkovahvistus valmistuu maaliskuussa 2002.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Antti Linna, voimajohdot 030 395 5168, 040 522 7124
Projektipäällikkö Ville Seppänen, sähköasemat 030 395 5219, 040 560 5288