;
12.2.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Voimajohtotyö Lempiälästä Luukkalan sähköasemalle käynnistyi tällä viikolla

Fingrid Oyj rakennuttaa 110 kilovoltin (kV) voimajohdon Lappenrannan Lempiälästä Luukkalan sähköasemalle. Perustustyöt noin 5,6 kilometrin mittaisella johdolla käynnistyivät tällä viikolla. Voimajohto valmistuu toukokuussa.

Alueen käyttövarmuutta parantava voimajohto rakennetaan routakauden aikana, jotta rakennustöistä on mahdollisimman vähän haittaa maanviljelykselle. Tällä viikolla käynnistyneitä perustustöitä seuraa pylväiden pystytys maalis-huhtikuussa. Myös johtimet asennetaan huhtikuussa. Johtimien liittämisestä aiheutuu ajoittain hetkellistä, voimakasta räjähdysääntä. Mahdollisesti tarvittavat lisämaadoitukset tehdään syksyllä satokauden jälkeen.

Johdon urakoi IVO Transmission Engineering Oy, jonka edustajat sopivat alueen maanomistajien kassa rakennustyön aikana käytettävistä kulkureiteistä ja niiden kunnostamisesta.

Fingrid on hakenut valtioneuvostolta lunastuslupaa johtoalueen käyttöoikeutta varten. Maanomistajien kanssa on sovittu johdon rakentamisen aloittamisesta jo ennen lunastusluvan myöntämistä. Lunastustoimitus käynnistyy kun lupa on saatu. Toimituksessa käsitellään käyttöoikeudesta kiinteistöille koituvia menetyksiä ja niistä maksettavia korvauksia. Asianosaiset saavat kirjeitse kutsun lunastustoimitukseen, jossa he voivat esittää korvausvaatimuksensa joko kirjallisesti tai suullisesti. Lunastustoimikunta käsittelee viran puolesta korvausasiat ilman vaatimustakin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Antti Linna, 030 395 5168 tai 040 5227 124
Kunnossapitopäällikkö Hannu Ylönen, 030 395 5668 tai 0400 219 930
Maankäyttöpällikkö Ilkka Alm, 030 395 5101 tai 0400 442 405