;
20.8.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid uusii Forssan muuntoaseman

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava Fingrid Oyj uusii Forssan muuntoaseman. Muutostyön avulla varmennetaan alueen sähkön siirtoa ja myös siirtohäviöt pienenevät. Noin 4,8 miljoonaa euroa (28,5 miljoonaa markkaa) maksavan muutostyöurakan sai tarjouskilpailun jälkeen PVO Engineering Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin eilen 19.8. Helsingissä.

Forssan sähköasemalla tehtävä muutostyö on laaja. Asemalle rakennetaan mm. uusi muuntajankuljetus- ja tulotie. Vanha 110 kilovoltin (kV) kytkinlaitos uusitaan, lisäksi rakennetaan uudet 400 ja 20 kV kytkinlaitokset. Nykyiset 110 kV kojeet ja laitteet ovat teknisen elinkaarensa päässä, joten ne uusitaan lähes kokonaan. Myös aseman vesitys- ja öljyntorjuntajärjestelmiä parannetaan. Suurin osa purettavista laitteista romutetaan, osaa voidaan käyttää muilla Fingridin muuntoasemilla, joita eri puolilla Suomea on yhteensä sata.

Avaimet käteen-periaatteella tehtyyn urakkasopimukseen kuuluvat tavarahankinnat lukuun ottamatta uutta päämuuntajaa ja reaktoria, maansiirto- ja rakennustyöt, asennus- ja purkutyöt sekä aseman koestus ja käyttöönotto. Työt asemalla käynnistyvät maanrakennustöillä vielä tänä syksynä, asema valmistuu joulukuussa vuonna 2000.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Kiiveri, Fingrid 030 395 5121 tai 040 543 3039
Hankkeen paikallisvalvoja Eino Hartikka, Fingrid 030 395 5302 tai 040 560 5289
Projektipäällikkö Kari Lahti, PVO Engineering Oy (09) 6930 6340