;
27.4.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid ja Stakes käynnistivät tutkimushankkeen - Kuinka voimajohdot ovat vaikuttaneet ihmisiin?

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava verkkoyhtiö Fingrid Oyj on käynnistänyt voimajohdon vaikutuksia kartoittavan seurantatutkimuksen yhteistyössä Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) kanssa. Tutkimus tehdään kahdeksankymmentä- ja yhdeksänkymmentäluvun alussa rakennetuista Olkiluoto- Kangasala- ja Kangasala-Toivila -voimajohdoista. Vuonna 1991 rakennettu Olkiluoto-Kangasala-voimajohto kulkee Euran, Huittisten, Tottijärven ja Kuljun kautta Kangasalaan ja Kangasala-Toivila-johto Oriveden kautta Jämsänkoskelle. Molempien johtojen jännite on 400 kV (kilovolttia). Ympäristöjohtaja Erkki Partanen Fingrid Oyj:stä sanoo yhtiön olevan verkon rakennuttajana ja ylläpitäjänä kiinnostunut tietämään kuinka ihmiset tällä hetkellä kokevat useita vuosia sitten rakennetut voimajohdot. Tietämys on Partasen mukaan mahdollista hyödyntää uusien johtojen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Projektitutkija Riitta Savolainen-Mäntyjärvi Stakesista haastattelee kevään aikana voimajohdon vaikutusalueella asuvia henkilöitä. Kunkin haastateltavan kanssa sovitaan henkilökohtainen tapaamisaika. Vielä ennen kesää tehdään myös laaja postikysely, jossa alueen asukkaat voivat kertoa näkemyksiään voimajohtojen kunnossapidosta Stakesin tutkijoille. Projektitutkija Tapani Kauppinen odottaa postikyselyyn runsaasti vastauksia: "Kysymme asukkailta sekä muistikuvia voimajohdon rakentamisajan vaikutuksista että selvitämme nykyiset sähkön siirron ja voimajohdon kunnossapidon vaikutukset. On mielenkiintoista nähdä kuinka aikoinaan ehkä suuriakin tunteita herättänyt johdon rakentaminen vaikuttaa tänään ihmisten arkeen." Seuranta on tärkeä, sillä vuonna 1994 voimaan tullut laki Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) edellyttää voimajohtojen rakentamisen yhteydessä arvioimaan jo ennalta johdon vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tutkimuskohteena olevien johtojen rakentamisaikana ei YVA ollut voimassa, eikä johtojen vaikutuksia arvioitu. Seurantatutkimus kuitenkin täydentää tietämystä johtojen pitkäaikaisista vaikutuksista ja tukee uusien johtojen suunnittelua ja nyt tehtäviä ympäristövaikutusten arviointeja. Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5156, 0400 417 036
Projektitutkija Tapani Kauppinen (09) 3967 2053