;
2.10.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Hikiän muuntoaseman laajennustyö loppusuoralla

Viime vuoden keväällä käynnistynyt Suomen Kantaverkko Oyj:n (Fingrid) Hikiän muuntoaseman laajennustyö on loppusuoralla. Halkomäki-Hikiä 2 x400 kV voimajohto otettiin käyttöön syyskuun puolivälissä ja viime viikon lopulla kytkettiin uusi 400 kV suurmuuntaja käyttöön. Samalla Etelä-Suomesta poistui kokonaan 220 kV jännitetaso.

Hausjärven Hikiässä sijaitseva muuntoasemakokonaisuus on laajennustyön yhteydessä kokenut melkoisen teknisen muodonmuutoksen. Asema on ollut käytössä liki seitsemänkymmentä vuotta. Käytössä oli edelleen osa alkuperäisistä komponenteista, jotka nyt uusittiin. Samalla Hikiä harppasi suuremman jännitetason asemaksi, kun ikääntynyt 220 kV jännitetaso muutettiin nykytarpeita vastaavaksi 400 kV jännitteeksi. Etelä-Suomen 220 kV jännitetaso tuli teknistaloudellisesti kannattamattomaksi suuremman jännitetason sähköjärjestelmän kehityttyä nykyiseen muotoonsa. Jännitetason nostolla voidaan verkon käyttövarmuus säilyttää hyvänä samalla kun siirtohäviöt pienenevät. Jämsä on tällä hetkellä eteläisin muuntoasema, jossa on edelleen 220 kV muuntoa.

Laajennustyössä Hikiään tehtiin kolme 400 kV kenttää ja uusittiin 110 kV kytkinlaitos. Samalla vanhojen 110 kV kenttien suojaukset siirrettiin uuteen valvomoon, kiskokatkaisijakenttä uusittiin ja tehtiin 20 kV reaktorilaitos.

Halkomäki-Hikiä voimajohto tehtiin sisäänvetona Kangasala-Hyvinkää -voimajohdosta. Johdon pituus on 2 x 4,5 kilometriä. Johdon pylväinä on käytetty vapaastiseisovia kahden virtapiirin ns. T-pylväitä.

Muutostyötä täydentävät ns. vasta-asemilla Kangasalalla, Nurmijärvellä, Hämeenlinnassa, Petäjävedellä, Jämsässä ja Hyvinkäällä tehtävät työt, jotka valmistuvat lokakuun aikana.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Kiiveri, 030 395 512,1 040 5433 039
Asemamestari Eino Hartikka, 030 395 5302, 0400 477 833