;
4.11.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid alensi kantaverkkomaksuja 10 % marraskuun alusta

Suomen Kantaverkko Oyj (Fingrid) otti marraskuun alusta käyttöön uuden kantaverkkopalvelujen hinnoittelun. Kantaverkkomaksut alenivat nyt keskimäärin 10 % ja myöhemmin vielä 5 %.

Uudessa hinnoittelussa maksut kohdistetaan pääosin kulutukseen nykyisten puoliksi tuotantoperusteisten maksujen sijaan. Tämän seurauksena sähkön tuottajat ovat keskenään entistä tasavertaisemmassa asemassa, mikä osaltaan edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta.

Uusi hinnoittelu vakauttaa samalla Fingridin tulovirtaa, kun esimerkiksi sademääristä aiheutuvat sähkön tuotannon vaihtelut Pohjoismaissa vaikuttavat aiempaa vähemmän yhtiön liikevaihtoon.

Fingrid tekee uudet sopimukset kaikkien niiden asiakkaidensa kanssa, jotka ovat liittyneet suoraan kantaverkkoon. Tällaisia asiakkaita ovat sähkön tuottajat, jakeluyhtiöt ja suurteollisuus. Alkava sopimuskausi kestää vuoden 2001 loppuun. Uudessa hinnoittelussa on otettu huomioon myös Fingridin 1.9.1998 alkaen laajentunut järjestelmävastuu, johon sisältyy sekä sähköjärjestelmän tekninen toimivuus että valtakunnallinen tasevastuu.

Fingridin osuus kuluttajien sähkölaskusta on keskimäärin 1,5 penniä kilowattitunnilta.

Uusi hinnoittelu pienentää Fingridin tuloja noin 100 miljoonaa markkaa vuodessa. Fingridin talous pysyy silti vakaana. Yhtiö on kyennyt pienentämään kustannuksia mm. entistä edullisemmalla häviösähkön hankinnalla. Myös onnistuneet rahoitusjärjestelyt ja tehostunut toiminta vakauttavat taloutta.

Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Jyrki Uusitalo 030 395 5181, 040 505 8052
Myyntipäällikkö Heikki Ruhanen 030 395 5166, 040 502 9475
Myyntipäällikkö Jussi Jyrinsalo 030 395 5118, 040 550 2044