;

Kysyntäjousto

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Kysyntäjoustoa tarvitaan lisää, kun joustamattoman tuotannon, esim. ydinvoiman ja uusiutuvan energian, määrä verkossa lisääntyy. Joustamaton tuotanto asettaa haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa vain energialla käydään kauppaa. Kysyntäjouston lisääminen on yksi toimenpide, jolla yritetään turvata nykyisen markkinamallin säilyminen jatkossakin.

Suomessa sähkön kulutus on toiminut tehotasapainon ylläpidossa käytettävinä reserveinä jo pitkään, keskittyen kuitenkin suurteollisuuteen, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuuteen. Kysyntäjousto on luonteva mahdollisuus lisätä tarjontaa niin säätösähkö- kuin reservimarkkinoillakin.

Uusi asia sähkömarkkinoilla ovat myös ns. aggregaattorit eli yritykset, jotka muodostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman kokonaisuuden, joka voi osallistua eri markkinoille. Kuluttajan oma pientuotanto voidaan rinnastaa kysyntäjoustoon, mikäli se reagoi markkinatilanteeseen ja sillä pienennetään kohteen sähkön ottoa verkosta, esimerkkeinä rakennusten ja liiketilojen varavoimakoneet.

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää yrityksiltä alussa investointeja, mutta pitkällä aikavälillä se voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun niin yritykselle kuin kansantaloudellekin.

Kysyntäjousto voi osallistua kaikille samoille markkinapaikoille kuin tuotantoresurssit. Osallistuminen esimerkiksi reserveihin voi tarkoittaa vaikkapa vain muutaman sekunnin mittaista verkosta otettavan tehon vähennystä, tai tunnin katkoa kerran kymmenessä vuodessa. Tai ei katkoa lainkaan, jos tehoa pystytään säätämään joustavasti!

Eri markkinapaikkojen aktivointien määrät, korvaustasot sekä tekniset vaatimukset vaihtelevat. Lisätietoa reservi- ja säätösähkömarkkinoista voi lukea täältä.

Vuorokausimarkkinoilla ja vuorokauden sisäisillä markkinoilla toimimiseen tarvitaan sopimus sähköpörssin kanssa, sekä sopimus avoimen sähköntoimittajan kanssa, jossa sovitaan tasevastuusta. Lisätiedot: http://www.nordpoolspot.com/ ja https://www.epexspot.com/en


Alla on kuvattu markkinoilla olevan kysyntäjouston määrä Suomessa: 

Kysyntäjousto
Kysyntäjousto
Kysyntäjousto
Sulje

 

Kysyntäjouston projektit

Fingrid tutki mahdollisuuksia lisätä kysyntäjouston eli sähkönkulutuksen ohjaamisen osuutta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. Haimme vuoden 2014 aikana yhteistyökumppaneita kysyntäjouston pilottiprojekteihin esimerkiksi pienistä tai keskisuurista yrityksistä teollisuuden tai kaupan alalta.

Projektien loppuraportit

Kotitalouksien sähkölämmityksen hyödyntäminen kysyntäjoustona

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Pakkasvaraston hyödyntäminen taajuusohjatuksi käyttöreserviksi

Pienten varavoimakoneiden ja UPS-järjestelmien hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä sekä säätösähkömarkkinoilla

S-ryhmän kysyntäjoustoprojekti "HertSi"

Lue aiheesta lisää:

Selvitys sähkönkysyntäjoustopotentiaalista Suomessa

Fingrid-verkkolehden juttuja aiheesta (linkki 1) ja (linkki 2). 

 

Tuntihinta

Tuntihinta-mobiilisovelluksen avulla voi seurata sähkön pörssihintaa (Suomen aluehinta). Mobiilisovellus lisää tietoisuutta sähkön hinnan vaihteluista ja sitä kautta luo kiinnostusta kulutuksen ohjaamiseen.

Mobiilisovelluksen asetteluissa voi valita, näytetäänkö hinnat arvonlisäverollisina vai verottomina.

Mobiilisovellus hälyttää, mikäli sähkönhinta ylittää käyttäjän asettaman hälytysrajan. Hintatietojen avulla voi vähentää sähkönkäyttöä silloin, kun sähkö on kallista ja hyödyntää halvimmat tunnit. Parhaan hyödyn Tuntihinta-palvelusta saa, mikäli käyttäjän sähkönkulutus mitataan tuntikohtaisesti, sähkönmyyjä laskuttaa tuntimittauksiin perustuen sekä asiakas ostaa sähkönsä pörssisähköön sidotulla tuntihinnoitellulla sähkötuotteella.

Tuntihinta-mobiilisovellus on maksuton, ja se on julkaistu Windows Phone-, Android- ja IPhone -puhelimiin.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen IPhone -puhelimeesi.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen Windows Phone -puhelimeesi.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen Android-puhelimeen.

Sovelluksen lataussivut avautuvat uuteen ikkunaan.

    

FINGRID TUNTIHINTAMOBIILISOVELLUS – TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee tuntihintamobiilisovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki 

Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Antti Kivipuro
Sähköposti: DPO@fingrid.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet sovelluksen käytön analytiikkaa ja kehittämistä varten. Sovellus ei tallenna käyttäjien henkilötietoja siten, että Fingrid pystyisi kerättyjen tietojen perusteella tunnistamaan palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä.

 4Säännönmukaiset tietolähteet
Tuntihintasovellus.

5.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Fingridille sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit. Fingrid ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi.

 

 

Lisätietoja aiheesta

Mikko Kuivaniemi

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen

asiantuntija
puh. 030 395 5105

Pentti Säynätjoki

erikoisasiantuntija, Tuntihinta-sovellus
puh. 030 395 5275