;

Kantaverkkopalvelut

2021

Webinaari Pohjois-Suomen kantaverkon kehittämissuunnitelma
20.12.2021 klo 10-11

Lisätietoja Juhani Tonteri

Webinaari Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön (NC ER) toimeenpano 13.12.2021 klo 9.30-11

Lisätietoja Jari Siltala

Nordic Grid Development Perspective (NGDP) 2021 -projektin sidosryhmäwebinaari 11.11.

Lisätietoja ja raportti >

Webinaari NC ER Sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosääntö 11.10.2021 klo 10.00-11.30

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset 7.10.2021 

Tilaisuuden materiaali

Lisätietoja Petri Parviainen

Webinaari Kantaverkon kehittämissuunnitelma (luonnos) 18.8.2021 

Tilaisuuden materiaali

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Lisätietoja Kaisa Nykänen

Webinaari Yleiset liittymisehdot YLE2021 muutokset 1.6.2021 

Päivityksen tausta

Aikataulu

Mikä muuttuu - YLE2017 vs. YLE2021

Yleisön kysymykset ja kommentit

Katso tilaisuuden esitys

Lisätietoja Lasse Linnamaa

Webinaari Sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosääntö
(NC ER) 10.5.2021 

Tilaisuuden avaus

NC-ER toimeenpanon tilanne

Energiaviraston tarkennukset alitaajuussuojauksen toteutukseen

Energiaviraston lausunto KoVa-palvelun kustannuksista

Palveluntarjoajan puheenvuoro – NDC:n satelliittiratkaisu 24 h toimintakykyyn

Oma Fingrid demo

Tulossa olevaa ohjelmaa vuonna 2021

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari Pohjoismainen verkko kehittyy kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää 10.2.2021

Pohjoismaisen sähköverkon kehitys ilmastoneutraaliksi – webinaarin tallenne ja materiaalit julkaistu 

Palautteet Climate Neutral Nordics -skenaariosta 

Tutustu tiedotteeseemme

Lisätietoja Janne Seppänen

Webinaari Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset 29.1.2021

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset / Petri Parviainen

Loissähkön sovellusohje 2021 ja Oma Fingrid / Onni Härmä

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset -ajankohtaiskatsaus sekä 
Tuulivoimalaitosten alisynkroninen vuorovaikutus ja vaatimukset / Antti Kuusela

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Lisätietoja Antti Kuusela

Webinaari Fingridin verkkovisiosta 21.1.2021

Lisätietoja Mikko Heikkilä

Webinaari Julkinen kuuleminen sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosäännön (NC ER) testisuunnitelman täsmennyksistä 15.1.2021 

Lisätietoja Jari Siltala

---

2020

Webinaari Fingridin liityntäehtojen uudistuksista 15.10.2020

Voimalaitoksen pitkän liittymisjohdon loistehon hallinta

Tuulivoimalaitosten aliharmoninen vuorovaikutus

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Lisätietoja Antti Kuusela

Webinaari NC ER Verkkosäännön toimeenpano 7.10.2020

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset 22.9.2020

Fingridin ajankohtaiset

Eroonkytkentäreleistyksen vaatimuksien muutos

Loissähkön sovellusohjeen muutos
Sähköisen palvelun Oma Fingridin uudet ominaisuudet

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Verkkovisiotyön sidosryhmäwebinaari 2.9.2020

Lisätietoja Mikko Heikkilä

Webinaari sähköverkon hätätila ja käytönpalautuksen verkkosääntö, 24 h toimintakyvyn palauttaminen 2.6.2020

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari asiakasjohtojen kulkuaaltomittauksesta 24.4.2020

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Webinaari sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta
verkkosäännöstä (NC ER) 22.4.2020

Lisätietoja Jari Siltala

Oma Fingridin käyttäjäkoulutusta kantaverkkoasiakkaille 30.1. ja 10.2.2020

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Sidosryhmätilaisuus sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista
(SJV2019) 14.1.2020

Katso tilaisuuden esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

2019

Julkinen kuuleminen sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön testisuunnitelmista 8.11.2019

Katso tilaisuuden esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Ajankohtaispäivä käytön verkkosäännöistä sekä päivitetyistä
palveluehdoista ja teknisistä ehdoista 11.9.2019

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

2018

Ajankohtaisseminaari Tampereen energiamessuilla 24.10.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset  

Keskustelutilaisuus kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista
KJV2018 sekä KORRR- ja ER-verkkosäännöistä 13.6.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset

Keskustelutilaisuus voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista
(VJV2018) 7.3.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset