Kantaverkkopalvelut

2021

Webinaari Julkinen kuuleminen sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosäännön (NC ER) testisuunnitelman täsmennyksistä
15.1. klo 9.00-10.00

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari Fingridin verkkovisiosta 
21.1. klo 9.30-11.00

Lisätietoja Mikko Heikkilä

Webinaari Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset
29.1. klo 9.00-10.30

Lisätietoja Antti Kuusela

Webinaari Climate Neutral Nordics -skenaariosta
10.2. klo 10-12

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

---

2020

Webinaari Fingridin liityntäehtojen uudistuksista 
15.10.2020 klo 9.00-10.30

Voimalaitoksen pitkän liittymisjohdon loistehon hallinta

Tuulivoimalaitosten aliharmoninen vuorovaikutus

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Lisätietoja Antti Kuusela

Webinaari NC ER Verkkosäännön toimeenpano
7.10.2020 klo 9.00-11.30

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset
22.9.2020 klo 9.00-10.30

Fingridin ajankohtaiset

Eroonkytkentäreleistyksen vaatimuksien muutos

Loissähkön sovellusohjeen muutos
Sähköisen palvelun Oma Fingridin uudet ominaisuudet

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Verkkovisiotyön sidosryhmäwebinaari 2.9.2020

Lisätietoja Mikko Heikkilä

Webinaari sähköverkon hätätila ja käytönpalautuksen verkkosääntö, 24 h toimintakyvyn palauttaminen 2.6.2020

Lisätietoja Jari Siltala

Webinaari asiakasjohtojen kulkuaaltomittauksesta
24.4.2020

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Webinaari sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta
verkkosäännöstä (NC ER) 22.4.2020

Lisätietoja Jari Siltala

Oma Fingridin käyttäjäkoulutusta kantaverkkoasiakkaille 30.1. ja 10.2.2020

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Sidosryhmätilaisuus sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista
(SJV2019) 14.1.2020

Katso tilaisuuden esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Julkinen kuuleminen sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön testisuunnitelmista 8.11.2019

Katso tilaisuuden esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Ajankohtaispäivä käytön verkkosäännöistä sekä päivitetyistä
palveluehdoista ja teknisistä ehdoista 11.9.2019

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset
Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta

Ajankohtaisseminaari Tampereen energiamessuilla 24.10.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset  

Keskustelutilaisuus kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista
KJV2018 sekä KORRR- ja ER-verkkosäännöistä 13.6.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset

Keskustelutilaisuus voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista
(VJV2018) 7.3.2018

Katso tilaisuuden ohjelma ja esitykset