;
11.6.2024 14.47
Ajankohtaista

Fingrid-lehti 2/2024: Puhdas sähkö on kilpailuvaltti

Vuoden toinen Fingridin asiakaslehti on ilmestynyt. Tämän numeron kantavana teemana on Suomen mahdollisuudet menestyä energiamurroksessa.

Fingrid-lehden 2/2024 pääkirjoituksessa Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kirjoittaa sähköjärjestelmän verkoista vihreän siirtymän selkärankana. Hänen mukaansa EU-tasolla verkkojen merkitys on jo havaittu ja niiden kehittämistä mietitään.

”Suomessa on Euroopan kilpailukykyisin verkko. Myös meillä energiajärjestelmän selkärangan pitäisi olla erityisen huomion kohteena. Tummia pilviä tuovat lupamenettelyjen hitaus ja ennakoimattomuus sekä taloudellista liikkumavaraa kaventava valvontamalli. On pidettävä huolta siitä, että pystymme kehittämään sähköjärjestelmää ja sen vaatimia verkkoja voimallisesti jatkossakin”, hän kirjoittaa.

Etelä-Suomessa on tällä hetkellä valtava määrä sekä liityntäkyselyitä että investointeja muun muassa sähkökattiloihin, palvelinkeskuksiin ja sähkövarastoihin. Useat toimijat korvaavat nyt yhtä aikaa fossiilisia energiamuotoja sähköllä, mikä kasvattaa alueellista sähkönkulutusta. Samaan aikaan suurten kaupunkien lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia eli CHP-voimaloita lakkautetaan ja aiempi tuotantoteho korvautuu sähkön kulutuksella.

”Monet asiat tapahtuvat yhtä aikaa, nopealla aikataululla ja valtavan suuressa mittakaavassa, mikä luo painetta kantaverkon kehittämiseen tiheästi asutuilla alueilla”, Fingridin asiakaspäällikkö Markus Talka sanoo lehdessä.

Fingrid-lehdessä 2/2024 myös muiden muassa:

  • Aurinkovoiman valoisa tulevaisuus. Haastattelussa Elina Kärkimaa/Ilmatar ja Jari Kottonen/Helen
  • Katsaus sähkömarkkinoiden ja tasehallinnan vilkkaaseen vuoteen.
  • Säätövoimaa pumppaamalla. Haastattelussa Petri Vihavainen/Kemijoki, Jani Pulli/PVO-Vesivoima sekä Pekka Saijonmaa/Suomen Voima.
  • Fingridin kantaverkkokeskuksen varallaolija tukena häiriötilanteissa.

Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi. 

Pdf-versio: Fingrid-lehti 2/2024 >

Lisätiedot:

Marjut Määttänen, Fingrid Oyj, viestintä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lehti_2_2024_kansi.png