;
22.3.2024 11.21
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat sopineet 600 MW ramping-rajoituksen käyttöönotosta Fenno-Skanilla siirryttäessä flow-based -kapasiteetinlaskentaan

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat ottamassa käyttöön flow-based -kapasiteetinlaskentamenetelmää lokakuussa 2024. Uusi kapasiteetinlaskentamenetelmä tuo mukanaan muutoksia, joista aiheutuu haasteita joillekin vanhemmille tasasähkölinkeille.

Meneillään olevien rinnakkaisajojen aikana tehdyt analyysit osoittavat, että flow-based -käyttöönotolla on vaikutuksia Fenno-Skanin linkin käytölle (SE3-FI). Siirtojen vaihtelu markkina-aikayksiköiden välillä lisääntyy tasolle, jonka tasapainottaminen ei ole teknisesti mahdollista. Lisäksi flow-based -kapasiteetinlaskentamenetelmä, sekä myöhemmin käyttöön tuleva 15 minuutin markkina-aikayksikköön siirtyminen, lisäävät suunnanvaihteluja tasasähkölinkillä. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti tasasähkölinkkien toimintaan ja lyhentää näiden tärkeiden yhteyksien käyttöikää.

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat sopineet 600 MW ramping-rajoituksen käyttöönotosta Fenno-Skanille flow-based -menetelmän käyttöönoton yhteydessä. Tällä varmistetaan, että Fenno-Skan voi toimia markkinatulosten mukaisesti markkina-aikayksiköstä toiseen. Rinnakkaisajojen yhteydessä tehdyt markkinasimuloinnit ovat osoittaneet myös kaapelia rasittavien suunnanvaihdosten vähentyvän ramping-rajoituksen käyttöönoton myötä. Markkinasimulointien perusteella käyttöönotolla on rajattu kansantaloudellinen vaikutus.

Uusi ramping-rajoitus otetaan käyttöön myös meneillään oleviin rinnakkaisajoihin, jotta markkinatoimijoilla on mahdollisuus perehtyä sen vaikutuksiin.

Lisätietoja
Maarit Uusitalo, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4246
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi