;
12.1.2024 10.39
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Energiavirasto antoi päätöksen TVO:n tutkintapyynnöstä: Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta edelleen erimielisyyttä

Energiavirasto antoi eilen päätöksensä Teollisuuden Voiman (TVO) jättämästä tutkintapyynnöstä Fingridin toimintaan liittyen. Viraston päätös on pääosin linjassa Fingridin näkemysten kanssa, mutta Energiaviraston näkemys Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyvistä vastuista ei vastaa Fingridin kantaa.

Päätöksessään Energiavirasto toteaa Fingridin hoitaneen järjestelmävastaavan kehittämis-, liittämis- ja siirtovelvollisuutensa sähkömarkkinalain mukaisesti. Energiavirasto katsoo myös, että Fingridin liittymisehdoissa määritelty 1300 MW:n tehoraja on perusteltu eikä Fingrid ole rajoittanut Olkiluoto 3:n verkkoon pääsyä. Näiltäkin osin Energiaviraston päätös on linjassa Fingridin näkemyksen kanssa.

Fingrid ei kuitenkaan hyväksy Energiaviraston päätöstä järjestelmäsuojaan liittyvistä vastuukysymyksistä. Järjestelmäsuoja on yksinomaan Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovittu ratkaisu ja siksi Fingrid katsoo, että TVO:n tulee pääosin vastata järjestelmäsuojan kustannuksista.

Fingridin vastuulla on huolehtia sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Verkkoon liittyvällä sähköntuottajalla puolestaan on vastuu laitoksensa verkkoon sovittamisesta sekä siihen liittyvistä kustannuksista. 

”Meille tärkeää on kaikkien kantaverkkoon liittyvien asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, liittymisehtojen läpinäkyvyys, päätöksenteon ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. Yksittäisen markkinaosapuolen intressi ei voi näitä arvoja syrjäyttää. Emme hyväksy TVO:n pyrkimyksiä siirtää yksin Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovitun järjestelmäsuojan kustannuksia muiden maksettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi vuosittain kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannuksia koko laitoksen käyttöaikana”, toteaa johtaja Jussi Jyrinsalo. 

Fingrid tulee hakemaan muutosta Energiaviraston päätökseen markkinaoikeudessa. 

Lisätiedot:

Jussi Jyrinsalo, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Tuomas Rauhala, johtaja, Fingrid Oyj, puh. p. 030 395 5197

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@fingrid.fi