;
3.4.2023 14.31
13.4.2023 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Webinaari 21.4. Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämisestä

Fingrid ja Svenska kraftnät järjestävät 21.4. sidosryhmäwebinaarin hintasuojausmahdollisuuksien kehittämisestä Suomen ja Ruotsin välisille tarjousalueille.

Fingrid, Svenska kraftnät ja Kraftnät Åland ovat saaneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa 14.10.2023 saakka ACERin velvoitepäätöksen 12/2022 mukaisen ratkaisuehdotuksen toimittamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseksi. Siirtoverkonhaltijat pyysivät lisäaikaa, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun siirtoverkonhaltijoita pyydetään antamaan saataville muita suojaustuotteita kuin siirto-oikeuksia.

Fingrid ja Svenska kraftnät järjestävät 21.4. klo 15.30-17 webinaarin, jossa ne kertovat projektin etenemisestä ja antavat sidosryhmille mahdollisuuden kertoa näkemyksistään sekä esittää kysymyksiä hintasuojausmahdollisuuksien kehittämisestä.

Webinaarissa käsitellään keskeisiä asioita tarjousalueiden rajat ylittävien suojausratkaisujen kehittämisessä, joita ovat (i) markkinarakenne ja toimijoiden roolit, (ii) tuotemäärittelyt, (iii) kapasiteetin allokointi sekä (iv) kapasiteetin laskenta ja ositus.

Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa hyvin rajallisesti ohjeita hintasuojausratkaisujen kehittämiseksi. Vaikka siirtoverkonhaltijat voivat hyödyntää Svenska kraftnätin EPAD-pilottihankkeesta saatavia kokemuksia, ovat käytännön kokemukset vastaavista järjestelyistä rajalliset. Tämän vuoksi siirtoverkonhaltijat pitävät erityisen tärkeänä markkinaosapuolien osallistamista ja kuulemista suojausratkaisujen kehittämistyössä. Nyt järjestettävän webinaarin lisäksi aiheesta järjestetään sidosryhmäkonsultaatio elokuun alussa.

Webinaarin ennakkomateriaali julkaistaan Fingridin tapahtumasivuilla ja tämän tiedotteen liitteenä noin viikkoa ennen tapahtumaa. Sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä webinaarin aikana. Ennakkokysymykset webinaaria varten pyydämme lähettämään englanniksi molempiin oheisiin sähköpostiosoitteisiin viimeistään 17.4.

Fingrid Oyj: FCA[at]fingrid.fi

Svenska kraftnät: forhandsmarknad[at]svk.se

  • Webinaarin kohderyhmä: Markkinatoimijat
  • Aika: Perjantai 21.4. klo 15:30-17:00 
  • Paikka: Teams (linkki webinaariin)

Lisätietoja:

Antti Raininko, Fingrid Oyj, antti.raininko[at]fingrid.fi, puh. +358 40 829 0492,

Rodrigo Gonzalez, Svenska kraftnät, rodrigo.gonzalez[at]svk.se puh. +4610 475 9946

Webinaarin ennakkomateriaali > (englanniksi) päivitetty 13.4.

LOW_DSC01243