;
1.11.2023 10.47
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosimarkkinahankinta 2024

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuuden vakautusreservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2024. Hankintapäätös tehtiin syyskuussa järjestetyn julkisen tarjouskilpailun perusteella. Sähköjärjestelmän reservien kasvavat tarpeet ja muuttunut markkinatilanne ovat näkyneet reservimarkkinoiden nousseina hintoina.

Vuoden 2023 vuosimarkkinahankintaan verrattuna taajuusohjatun käyttöreservin ja taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen hinnat nousevat, mutta hankintamäärät säilyvät lähes ennallaan vuonna 2024. Sen sijaan taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen vuoden 2024 hankintahinta laskee hieman, mutta määrä kasvaa merkittävästi vuoteen 2023 verrattuna. Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen vuosimarkkinoiden hankintamäärän lisääminen on mielekästä, sillä kokonaishankintamäärää tullaan kasvattamaan myös jatkossa.

Tämänvuotisen tarjouskilpailun tuloksena Fingrid saa käyttöönsä vuodelle 2024 enimmillään seuraavat määrät vuosimarkkinakapasiteettia:

  • taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) 67,5 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotetta (FCR-D ylös) 347,8 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotetta (FCR-D alas) 245,2 MW.

Vuoden 2024 vuosimarkkinahinnat:

  • taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) 25,39 €/MW,h
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteelle (FCR-D ylös) 4,00 €/MW,h
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteelle (FCR-D alas) 9,50 €/MW,h.

Reservitoimittajille maksettava vuosimarkkinoiden kapasiteettikorvaus määräytyy tarjouskilpailun perusteella kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan (marginaalihinta) erikseen kullekin reservituotteelle. Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 37,3 miljoonaa euroa.

Reservitoimittajat, jotka eivät tulleet valituiksi FCR-vuosimarkkinakilpailutuksessa voivat myydä reservikapasiteettiaan tuntimarkkinoilla. Osallistuminen tuntimarkkinoille on mahdollista mihin aikaan vuotta tahansa. Taajuuden vakautusreservien markkinatietoon voi tutustua täällä ja reservitoimittajien sopimusehtoihin täällä.

Lisätietoja:

Taneli Leiskamo, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5240
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.

Taustaa:

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin erikseen järjestettävän tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservikapasiteetin määrän.

Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii taajuuden vakautusreservien kapasiteettia päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Virosta. Hankinta suoritetaan kokonaiskustannuksia minimoiden, mutta kuitenkin siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.

Fingridin mitoitusmäärät taajuuden vakautusreserveille vuonna 2024 ovat seuraavat:

  • taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) 122 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotetta (FCR-D ylös) enimmillään 295 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotetta (FCR-D alas) enimmillään 285 MW1.

1Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen (FCR-D alas) hankinta alkoi 1.1.2022 ja sen hankintamäärää lisätään vaiheittain kohti täysimääräistä velvoitetta. Tällä hetkellä (Q4/2023) hankintamäärä on 230 MW.

Tarvittavien häiriöreservien määrät riippuvat pohjoismaisen sähköjärjestelmän mitoittavan vian suuruudesta. Häiriöissä suurin mahdollinen yksittäinen tehonmuutos vaihtelee sähköjärjestelmän käyttötilanteesta riippuen, mutta tyypillisesti häiriöreservejä on tarvittu useimpina tunteina yllä esitetty enimmäismäärä. Taajuuden vakautusreservien mitoitusmäärät täytetään vuoden kaikille tunneille.

Reservien kustannuksia kohdistetaan aiheuttamisperusteisesti Fingridin eri palveluiden hinnoitteluun. Taajuusohjatun käyttöreservin kustannukset katetaan tasevastaavien maksamilla tasepalvelumaksuilla ja taajuusohjatun häiriöreservin kustannukset katetaan Fingridin asiakkaiden maksamilla kantaverkkopalvelumaksuilla.