;
27.9.2023 09.36
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Sähkötehon riittävyysselvityksen palautteissa korostuu uusien ratkaisuiden tarve

Fingrid keräsi sidosryhmien näkemyksiä kesäkuussa julkaisemaansa analyysiin sähkötehon riittävyyden kehittymisestä 2020-luvulla ja konsulttiyhtiö AFRYn selvitykseen sähkötehon riittävyyttä tukevista ratkaisuista. Vastaajat olivat pääosin yhtä mieltä tulevaisuuskuvasta ja uusien ratkaisujen tarpeellisuudesta, mutta näkemykset eri ratkaisujen toimivuudesta hajaantuivat. Työn odotetaan jatkuvan seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla.

Sidosryhmäkonsultaatio järjestettiin 9.6. - 18.8.2023. Vastaanotimme näkemyksiä 16 organisaatiolta, joihin lukeutui sähkön tuottajia, sähkön myyntiyhtiöitä, teollisia sähkön kuluttajia, etujärjestöjä, laitetoimittaja sekä jakeluverkkoyhtiöitä. Kiitämme sidosryhmiämme aktivisuudesta lausuntojen antamisessa. 

Fingridin ennustetta sähkön tuotannon ja kulutuksen kehityksestä 2020-luvulla pidettiin oikean suuntaisena. Vastaajat jakoivat näkemyksen sähkötehon riittävyyteen liittyvistä haasteista ja tarpeesta kehittää uusia sähkön riittävyyttä tukevia ratkaisuja. Mikään viidestä AFRYn raportissa esitetystä ratkaisumallista ei saa kuitenkaan varauksetonta tukea tai nouse yli muiden palautteen perusteella.  

Sidosryhmät odottavat TEM:in edistävän sähkötehon riittävyyttä tukevia ratkaisuja ripeästi. Tämä on nostettu esiin myös nykyisessä hallitusohjelmassa. Niin ikään vastaajat painottivat avointa ja osallistavaa valmisteluprosessia.  Konsultaatiopalautteista nousi vahvasti esiin huoli kaukolämpövoimalaitosten mahdollisista sulkemisista, mikä tulisi huomioida TEM:n jatkotyössä. Sidosryhmät myös tukivat nykyisen tehoreservijärjestelmän lakkauttamista sen tehottomuuden vuoksi. 

Liitteenä raportti sidosryhmäpalautteista. 

Lisätietoja:  

Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu, puh +358406374720  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

Linkki aiempaan tiedotteeseemme ja selvitykseen >