;
27.11.2023 10.53
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Kantaverkon kehittämissuunnitelma vahvistaa Suomen kilpailukykyä

Fingrid on julkaissut kantaverkon kehittämissuunnitelman vuosille 2024–2033. Joka toinen vuosi julkaistavassa kehittämissuunnitelmassa esitetään kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenelle vuodelle. Päivitetyssä kehittämissuunnitelmassa arvioidut kantaverkkoinvestoinnit ovat noin neljä miljardia euroa. Kantaverkkoinvestoinnit luovat edellytyksiä Suomen kilpailukyvylle mahdollistamalla Suomeen puhtaan sähkön tuotanto- ja teollisuusinvestointeja.

Kantaverkon kehittämissuunnitelma perustuu asiakastarpeiden ja sähkömarkkinoiden aiheuttamien siirtotarpeiden kasvun sekä kantaverkon kunnon mukaan laadittuihin verkkosuunnitelmiin. Suunnitelmasta julkaistiin luonnos asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavaksi kesällä 2023 ja syksyllä 2023 Fingrid julkaisi vastineen annettuihin lausuntoihin. Kehittämissuunnitelma on sovitettu yhteen myös yhteiseurooppalaisen kymmenvuotisen verkkosuunnitelman ja Itämeren aluesuunnitelman kanssa.

Päivitetyssä kehittämissuunnitelmassa vuosien 2024–2033 arvioidut kantaverkkoinvestoinnit ovat noin neljä miljardia euroa. Polttamiseen perustuvien prosessien korvaaminen sähköllä ja uudet puhdasta energiaa hyödyntävät teollisuuden investoinnit kasvattavat sähkön kulutusta ja tuotantoa, mikä edellyttää myös merkittäviä investointeja kantaverkkoon.

Kantaverkkoinvestoinneilla edistetään Suomen kilpailukykyä puhtaan energian investointimaana ja tuetaan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Investoinneilla vahvistetaan Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä ja rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistetaan uusien asiakashankkeiden liittäminen kantaverkkoon.

Suunnitellut hankkeet perustuvat erilaisiin oletuksiin sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteen kehittymisestä Suomessa. Lisäksi investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa luvitus- ja sääntely-ympäristöä.

Kehittämissuunnitelmaa täsmennetään tarpeen mukaan vastaamaan toimintaympäristöä ja asiakashankkeiden etenemistä. Suunnitelmassa olevista hankkeista tehdään erilliset investointipäätökset hankkeiden tarpeen ja teknisen toteutustavan varmistuttua.

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelma 2024–2033 on julkaistu Fingridin verkkosivuilla osoitteessa www.fingrid.fi/kehittamissuunnitelma.

Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo, johtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5118

Edellinen tiedotteemme:

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa varaudutaan investointien kasvuun Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi