;
13.7.2023 14.49
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Flow based kapasiteetinlaskennan käyttöönotto etenee

Energiavirasto on yhdessä muiden pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kanssa vahvistanut siirtoihin perustuvan (flow based) kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönoton jatkumisen. Sääntelyviranomaiset arvioivat pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden valmiutta jatkaa käyttöönottoa perustuen kolmen kuukauden rinnakkaisajoista tehtyyn arviointiraporttiin. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on ottaa flow based -menetelmä käyttöön vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla nyt alkavan kuuden kuukauden rinnakkaisajon jälkeen.

Eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti Pohjoismaissa siirrytään siirtoihin perustuvaan eli flow based -kapasiteetinlaskentamenetelmään. Flow based -menetelmä perustuu yhteiseen pohjoismaiseen verkkomalliin ja siirtokapasiteettia jaettaessa tapahtuvaan optimointiin, jossa kansantaloudellinen hyöty maksimoidaan siirtoverkon tekniset rajoitteet huomioiden. Ennen käyttöönottoa flow based -menetelmää testataan nykyisen laskentamenetelmän rinnalla vähintään vuoden ajan.

Kantaverkkoyhtiöt toimittivat kesäkuussa sääntelyviranomaisille arvioitavaksi raportin, jossa tarkasteltiin kolmen kuukauden rinnakkaisajojen tuloksia ja markkinavaikutuksia. Raportista järjestettiin myös sidosryhmäkuuleminen.

Viranomaiset ovat raporttiin perustuen vahvistaneet menetelmän valmiuden edetä käyttöönottoon. Viranomaiset totesivat kuitenkin, että keskeisten suorituskykyindikaattorien lisäksi on vielä avoimia kysymyksiä, joita viranomaiset pyytävät kantaverkkoyhtiöitä tutkimaan yksityiskohtaisemmin tulevan kuuden kuukauden rinnakkaisajon aikana. 

Seuraavaksi ulkoisia rinnakkaisajoja jatketaan vähintään kuusi kuukautta. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on ottaa uusi menetelmä käyttöön vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla.

Lisätietoja:

Meri Viikari, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4458

flowbased@fingrid.fi

Linkki pohjoismaiseen tiedotteeseen: Updates and newsletter - Nordic Regional Coordination Centre (nordic-rcc.net)

Linkit sääntelyviranomaisten tiedotteeseen:

NordREG julkaisi vastauksen Flow Based -kapasiteetinlaskentamenetelmän tarkastuspisteen raporttiin | Energiavirasto(suomeksi)

NRA communication regarding the TSOs’ June 2023 EPR report (englanniksi)

Linkki aiempaan tiedotteeseen: Flow based -menetelmän 3 kuukauden arviointiraportti toimitettu sääntelyviranomaisille arvioitavaksi - Fingrid