;
1.2.2023 14.27
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingridin siirtyminen 15 minuutin raportointiin

Fingridin energiaselvityksen tietojärjestelmä uudistuu maaliskuun lopulla. Samalla kantaverkon mittaustiedot ryhdytään raportoimaan Datahubille ja eSettille vartin aikajaksoissa. Myös kahdenvälinen tiedonvaihto asiakkaiden kanssa rajapistemittauksista, netotuslaskennasta ja voimalaitosten sähkön tuotantoilmoituksista uudistuu; viimeistään varttitaseen käyttöönoton myötä 22.5. alkaen tiedot tulee toimittaa Fingridiin 15 minuutin aikajaksoissa.

Fingrid uusii energiaselvityksen tietojärjestelmänsä ja käyttöönotto on maaliskuun lopussa 2023. Tällöin Fingrid siirtyy 15 minuutin kantaverkon mittaustietojen raportointiin Datahubille ja eSettille. Datahub välittää Fingridin raportoimat mittaustiedot tietoon oikeutetuille osapuolille samassa resoluutiossa kuin Fingrid ne on raportoinut. Fingrid tarjoaa asiakkailleen myös kantaverkon loismittausten välitystä Datahubin kautta.

Fingridillä on kahdenvälistä tiedonvaihtoa asiakkaidensa kanssa koskien rajapistemittauksia, netotuslaskentaa ja voimalaitosten sähkön tuotantoilmoituksia. Fingrid aloittaa rajapistemittausten 15 minuutin mittausaikasarjojen lähetyksen MSCONS-formaatissa osapuolille maaliskuun lopulla 2023 siten, että viimeistään 22.5.2023 kaikki Fingridin lähettämät rajapistemittausten mittausaikasarjat ovat 15 minuutissa. Mittaustietojen välityksen aloittamisen tarkemmasta ajankohdasta sovitaan osapuolikohtaisesti kevään aikana. Samalla Fingrid ottaa käyttöön varttimittausten tiedonvaihdon suosituksen mukaisen nimeämisen varttimittausten osalta eli aikasarja nimetään lisäämällä aikasarjan tunnukseen loppupääte ”_15”.

Päivitettyjen, 22.5.2023 voimaan tulevien kantaverkkopalveluehtojen mukaisesti osapuolten tulee raportoida vastuullaan olevat nettotuotantotiedot Fingridille 15 minuutin aikasarjoina. Fingrid voi alkaa vastaanottaa nettotuotantotietoja 15 minuutin tasolla aikaisintaan huhtikuun alusta lähtien ja viimeistään 15 minuutin raportointiin osapuolten tulee siirtyä 22.5.2023 mennessä. Nettotuotantotiedot tulee raportoida Fingridille MSCONS-formaatilla varttimittausten tiedonvaihdon suosituksen mukaisesti. Siirtymä 15 minuutin raportointiin koskee myös erikseen sähkön alkuperätakuita varten ilmoitettuja tuotantotietoja. Kantaverkkolaskutus säilyy edelleen tunnin aikajaksossa.

Fingrid tarjoaa jo rajapistemittausten 15 minuutin mittausaikasarjojen lähetystä testaustarkoituksessa MSCONS-formaatissa kaikille niistä kiinnostuneille osapuolille, joille Fingrid lähettää nykyisellään tunnin aikasarjoja. Testauksesta kiinnostuneet osapuolet voivat lähettää sähköpostia otsikolla ”Varttimittausten testaus” osoitteeseen energiaselvitys@fingrid.fi, jotta testijärjestelyt saadaan sovittua.

Voitte olla yhteydessä aikatauluista ja loismittauksista osoitteeseen energiaselvitys@fingrid.fi.

Lisätietoja:

Kaija Niskala, Fingrid Oyj, puh. 040 592 2554
Heikki Raatikainen, Fingrid Oyj, puh. 040 669 4134
Meri Viikari, varttitaseprojekti, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4458 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoja myös:

Energiavirasto vahvistanut päivitetyt Fingridin kantaverkkopalveluehdot - Fingrid

Kantaverkkopalveluehdot KVPE2022_Liite 1.docx (fingrid.fi)

Suositus varttimittausten tiedonvaihdosta (fingrid.fi)