;
26.10.2022 13.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiavirasto vahvistanut päivitetyt Fingridin kantaverkkopalveluehdot

Fingrid pyysi Energiavirastoa vahvistamaan uudet päivitetyt kantaverkkopalveluehdot. Esitetyt muutokset liittyivät 15 minuutin taseselvitysjakson ja mittausresoluution käyttöönottoon keväällä 2023. Energiavirasto on vahvistanut 18.10.2022 tekemällään päätöksellä Fingridin esittämät muutokset.

Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa siirtyminen tapahtuu Energiaviraston myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti 22.5.2023. Myös energiamittauksessa siirrytään suurelta osin 15 minuutin resoluutioon valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 767/2021).

Taseselvitysjakson lyhentyminen ja energiamittauksen resoluution muutos nykyisestä tunnin aikajaksosta 15 minuutin aikajaksoon tuo vähäisiä muutostarpeita kantaverkkosopimuksen ehtoihin. Energiavirasto ei järjestänyt ehtojen vahvistamisesta julkista kuulemista, sillä muutetut ehdot joko perustuvat valtioneuvoston asetuksen tuomiin varttimittausvelvoitteisiin tai ovat asiakkaille kevennyksiä. Keskeisin muutos ehdoissa liittyy asiakkaan sähköverkkoa koskeviin tuotantotietoihin, jotka tulee varttitaseen käyttöönoton myötä toimittaa tuntisarjojen sijaan varttisarjoina.

Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa eli 22.5.2023.

Uudet kantaverkkopalveluehdot >

Lisätietoja:

Petri Parviainen, Fingrid Oyj, puh.  030 395 5282

Kaija Niskala, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5147

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi