;
6.11.2023 10.17
Ajankohtaista

Fingrid-lehti 3/2023: Siirtokeskeytykset vaativat tarkkaa suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä

Vuoden kolmas Fingridin asiakaslehti on ilmestynyt. Tämän numeron aiheita ovat muiden muassa sähköverkon siirtokeskeytykset, kantaverkon visiotyö ja analyysit, rakennushankkeiden kilpailutus sekä vetytaloushanke. Lehdessä on myös eläkkeelle vuodenvaihteessa jäävän toimitusjohtaja Jukka Ruususen tilinpäätös.

Fingrid-lehden 3/2023 pääkirjoituksessa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä kirjoittaa Suomen kilpailukyvyn kulmakivestä ja hyvinvoinnin lähteestä, joksi puhdas sähkö on muotoutumassa. ”Suomen kannattaa vaalia niin kilpailukykyisen maatuulivoiman kuin kantaverkon rakentamisedellytyksiä”, hän painottaa.

Fingrid-lehden pääartikkelissa käsitellään sähköverkon siirtokeskeytyksiä. Tänä vuonna kantaverkossa on tehty ennätysmäärä siirtokeskeytyksiä, erityisesti uusiutuvan energian vaatimien investointien vuoksi. Sähkönsiirron keskeytykset edellyttävät huolellista suunnittelua, koska ne vaikuttavat hyvin monen tahon toimintaan. Haastattelussa Fingridin erikoisasiantuntija Pasi Mantila, Oulun Energian käyttö- ja kunnossapitotiimin esimies Kimmo Määttä, Caverionin valvomopäällikkö Janne Kiiskilä sekä Fingridin yksikönpäällikkö Mikko Piironen.

Lehdessä myös muiden muassa:

  • Kantaverkon selvitykset, analyysit ja visiot – Fingridin ydintyötä. Haastattelussa Fingridin Mikko Heikkilän ohella Elenian Jorma Myllymäki sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton Erika Kylmänen.    
  • Fingridin rakennushankkeiden kilpailutus: Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä. Haastattelussa Fingridin Ritva Laine sekä kolme eurooppalaista urakoitsijaa. 
  • Vety viitoittaa tietä kohti tulevaisuuden energiamarkkinoita. Haastattelussa Fingridin Jussi Närhi ja Gasgridin Sara Kärki.
  • Eläkkeelle jäävän toimitusjohtaja Jukka Ruususen haastattelu: Maailmaa pelastamassa
  • Käytännön kysymys: Miksi sähköverkon vakaa taajuus on tärkeää?

Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa työturvallisuuden julkaisu Turvallisilla linjoilla. Tässä numerossa käsitellään mm. sähkötyön turvallisuutta. Kantaverkkoa rakennettaessa työskennellään suurjännitteiden parissa eikä onnettomuuksiin ole varaa.

Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.

Fingrid-lehti 3/2023 >

Turvallisilla linjoilla 2/2023 >   

Lisätiedot:

Marjut Määttänen, Fingrid Oyj, viestintä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lehti_3_2023_kansi.JPG