;
25.1.2023 09.25
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid kehittää sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoalustaa ja edistää käyttövarmuutta

Kaikkien ECP/EDX-tiedonvaihtoalustaa hyödyntävien osapuolten tulee tutustua ja hyväksyä alustan uudet käyttöehdot. Näin taataan toimintavarma tiedonvaihtoympäristö myös tulevaisuudessa.

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdossa on otettu käyttöön vaiheittain ECP/EDX-alusta, joka on luotettava kanava välittää elektronisia sanomia kantaverkkoyhtiöiden sekä muiden markkinatoimijoiden välillä. Toistaiseksi alustaa hyödynnetään usealla eri reservimarkkinapaikalla ja sen käyttö laajenee vaiheittain uusiin tietovirtoihin.

ECP/EDX-alustan käytön laajetessa Fingridissä on tunnistettu sen käyttövarmuuteen ja tiedonvaihdon häiriönsietokykyyn liittyviä riskejä. Parhaita toimintatapoja on kartoitettu muista alustaa jo laajemmin hyödyntävistä maista suhteuttaen niitä Suomen toimintaympäristöön. Tämän perusteella ECP/EDX:lle on luotu käyttöehdot.

Tutustu ja hyväksy käyttöehdot

Kaikkien ECP/EDX-alustaa hyödyntävien osapuolten tulee nyt tutustua ja hyväksyä nämä alustan käyttöehdot, joiden avulla taataan toimintavarma tiedonvaihtoympäristö myös tulevaisuudessa. Erityisesti vanhojen ECP/EDX-käyttäjien tulee huomioida käyttöehtojen aiheuttamat muutokset vaatimuksissa. Käyttöehdoissa on kuvattu muutosten tekemiseen varattu siirtymäaika.

Ota käyttöön EDX Toolbox -laajennus

Lisäksi Fingrid kannustaa kaikkia nykyisiä toimijoita ottamaan käyttöön EDX Toolbox -laajennuksen, mikäli tätä ei ole vielä tehty. ECP/EDX-alustan käyttösääntöjä yhtenäistetään muiden Pohjoismaiden kanssa, ja tavoitteena on, että kaikilla toimijoilla olisi myös EDX Toolbox otettuna käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. EDX Toolbox sisältää monipuolisemmat rajapintamahdollisuudet, ja tulee ajankohtaiseksi erityisesti uusien markkinoiden avautuessa kaupankäynnille. Laajennus on jo täydessä käytössä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sitä vaaditaan myös näiden maiden toimijoiden kanssa kommunikointiin.

Käyttäjätuki laajenee

ECP/EDX:n osalta saatavilla oleva palveluntarjoajatuki on ollut rajallista ja vaikeasti löydettävissä. Fingrid on alkanut ylläpitää rekisteriä, mistä on helposti tunnistettavissa tahot, joilla on kykyä tukea toimijoita ECP/EDX-alustaan liittyvissä asioissa. Rekisteri on täysin avoin, ja ECP/EDX-tukea antava palveluntarjoaja voi liittyä siihen ilmoittamalla tästä Fingridiin.

Lisätietoja:

Eero Järvinen, Fingrid Oyj
Matti Harju, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

ECP/EDX-alustan käyttöehdot ja lisätietoa tiedonvaihtoalustasta sekä palveluntarjoajarekisteristä Fingridin sivuilta >