;
21.9.2023 15.14
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid ja Kraftnät Åland ovat pyytäneet lisäaikaa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseen

Fingrid ja Kraftnät Åland ovat hakeneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa ratkaisuehdotuksen toimittamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseksi. Fingrid valitti ACERin syksyllä 2022 antamasta velvoitepäätöksestä ACERin valituslautakunnalle marraskuussa 2022, mutta valituslautakunta ei ole antanut asiassa vielä ratkaisua. Lisäaikapyynnön perusteena on ACERin valituslautakunnan käsittelyn viivästyminen, ja pyydetty lisäajan määrä on sidottu valituslautakunnan päätöksen vastaanottamiseen.

Fingrid ja Kraftnät Åland ovat pyytäneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa FCA-suuntaviivojen 30(6) kohdan tarkoittaman ehdotuksen toimittamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseksi.

ACER velvoitti syksyllä 2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt muiden kuin pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteiden käyttöönottamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi (ACERin päätös no. 12/2022).

Fingrid valitti päätöksestä ACERin valituslautakuntaan marraskuussa 2022, ja ACERin valituslautakunta järjesti asiasta suullisen kuulemisen 10.5.2023. Valituslautakunta ei ole vielä antanut ratkaisua asiassa, minkä vuoksi Fingrid ja Kraftnät Åland ovat hakeneet lisäaikaa ehdotuksen toimittamiseksi. Pyydetty lisäajan määrä on sidottu valituslautakunnan päätöksen vastaanottamiseen.

Siirtoverkonhaltijat tiedottavat sidosryhmille jatkotoimista mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Antti Raininko, Fingrid Oyj, antti.raininko[at]fingrid.fi, puh. +358 40 829 0492

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, asta.sihvonen-punkka[at]fingrid.fi, puh .+358 50 573 9053

Tausta:

ACER's decision no. 12/2022

Announcement of appeal