;
18.9.2023 13.04
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuuden palautusreservin ylläpitotunnit viikoille 40-52/2023

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet pitää automaattisen taajuuden palautusreservin ylläpitotunnit ennallaan vuoden 2023 neljännellä kvartaalilla. Reserviä hankitaan niille tunneille, joilla taajuuden vaihtelu on tyypillisesti ollut suurinta.

Automaattista taajuuden palautusreserviä (aFRR) hankitaan 2.10.2023 alkaen tunneille 00:00–01:00 ja 05:00–0:00 (CET, Keski-Euroopan ajassa). Hankintatunnit ovat samat kaikille viikonpäiville, yhteensä kaksikymmentä hankintatuntia/vrk.

Pohjoismaissa ylläpidettävän aFRR:n kokonaismäärän tavoite näillä yllä mainituilla hankintatunneilla on 300–400 megawattia. Fingridin osuus vaihtelee 46–62 megawatin välillä.

Fingrid voi hankkia osan omasta osuudestaan myös Virosta.

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4171

Lisätietoja automaattisesta taajuuden palautusreservistä 

Liite: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tiedote (englanniksi)

Sanaselitys:

Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR) on keskitetysti ohjattu automaattisesti aktivoituva taajuuden palautusreservi. Sen tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palauttaminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen suunniteltuun arvoon.