;
29.6.2023 07.59
Ajankohtaista

Asta Sihvonen-Punkka eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n varapuheenjohtajaksi

Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka on valittu sähkön kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöorganisaation ENTSO-E:n varapuheenjohtajaksi kaudelle 1.7.2023 – 30.6.2025.

ENTSO-E:n tehtävänä on koordinoida eurooppalaisten sähkön kantaverkkoyhtiöiden toimia, jotka liittyvät sähköjärjestelmän käyttöön ja järjestelmän kehittämiseen sekä sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja T&K-toimintaan. ENTSO-E:hen kuuluu 39 kantaverkkoyhtiötä EU- ja ETA-maista sekä muista Euroopan maista.

Yhteistyön tavoitteena on sähkön sisämarkkinoiden ja maiden rajat ylittävän kaupan edistäminen. ENTSO-E:n tehtävät perustuvat laajalti eurooppalaiseen lainsäädäntöön, jossa sille on annettu tehtäväksi valmistella ehdotuksia muun muassa niin kutsutuista verkkosäännöistä.

Organisaatio toimii tiiviissä vuoropuhelussa eurooppalaisen energia-alan sääntelyviranomaisen ACERin, Euroopan komission ja parlamentin kanssa sekä energiamarkkinoiden eri sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.

- On hienoa, että olemme Fingridinä saaneet tällaisen luottamuksen osoituksen muilta kantaverkkoyhtiöiltä. Ajankohta tässä tehtävässä toimimiselle on tärkeä, sillä eurooppalaiseen energiamarkkinoihin ja niitä koskeviin sääntöihin on kohdistunut paljon paineita. Olemalla mukana ENTSO-E:n keskeisissä tehtävissä pystymme osaltamme vaikuttamaan ja tukemaan yhteisten eurooppalaisten markkinoiden kehitystä, kommentoi Asta Sihvonen-Punkka nimitystään.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 050 573 9053

www.entsoe.eu

Lue myös ENTSO-E:n tiedote aiheesta (linkki).