;
15.3.2022 09.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Fingrid ja Gasgrid Finland selvittävät sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin tarjoamia mahdollisuuksia energiajärjestelmälle yhteishankkeessa, jonka tähänastisia tuloksia esitellään julkaistussa väliraportissa. Suomessa puhtaasti tuotettu vety on keskeinen keino fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteishankkeessa tutkitaan vedyn tuotantoon ja kulutukseen liittyviä vaatimuksia energiansiirtoinfrastruktuurille ja vaikutuksia laajemmin energiajärjestelmään. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Fingrid ja Gasgrid Finland ovat yhteistyössä laatineet väliraportin, jossa tuodaan esiin keskeisiä näkökulmia ja alustavia tuloksia sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Vedyn siirtoinfrastruktuurin nähdään mahdollistavan Suomen puhtaan ja kustannustehokkaan sähköntuotantopotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. Väliraportissa esitetään myös luonnokset vetytalouden kehitykseen liittyvistä skenaarioista, joiden avulla tutkitaan vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja niiden vaikutuksia energiajärjestelmään.

Väliraportissa on myös nostettu esiin suomalaisten yritysten näkemyksiä vetytaloudesta perustuen viime syksynä tehtyihin yrityshaastatteluihin. Yritysten näkemyksissä korostui, että sähkö- ja vetyinfrastruktuuria on syytä kehittää samanaikaisesti ja kokonaisuus huomioiden. Fingrid ja Gasgrid Finland näkevät yhteissuunnittelun tärkeänä mahdollisimman kustannustehokkaan energiajärjestelmän kehittämiseksi.

Seuraavaksi yhteishankkeessa täsmennetään luonnosteltuja skenaarioita ja tehdään alustavia järjestelmämallinnuksia. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja arvioidaan eri vetytalouden arvoketjuja sekä kehityspolkujen vaikutuksia kaasun, sähkön sekä mahdollisen vedyn siirtojärjestelmän kehitystarpeisiin. Skenaariot konsultoidaan laajasti sidosryhmillä kuluvan vuoden aikana. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2022 lopussa ja julkaisun yhteydessä pidetään yhteinen sidosryhmätilaisuus.

Yhteishanke toteutetaan osana useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa HYGCEL-tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta 2021 myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle että laajemmalle kokonaisuudelle.

Väliraportti liitteenä: Energian siirtoverkot vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina

Aiempi tiedote aiheesta >

Lisätietoja:

Fingrid Oyj
Jussi Närhi, Asiantuntija, Strateginen verkkosuunnittelu, jussi.narhi(a)fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948
Mikko Heikkilä, Päällikkö, Strateginen verkkosuunnittelu, mikko.heikkila(a)fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720

Gasgrid Finland Oy
Venla Partanen, Kehitysinsinööri, venla.partanen(a)gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504
Sara Kärki, Yksikönpäällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki(a)gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Liite: