;
3.1.2022 11.04
Ajankohtaista, Projektit

Verkkokiikari-karttanäkymä kertoo kantaverkon liityntämahdollisuuksista eri ajanjaksoilla

Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa Verkkokiikari-karttanäkymän, johon on koostettu tietoa kantaverkon liityntämahdollisuuksista eri ajanjaksoilla sekä jo suunnittelussa tai toteutuksessa olevista tuotantohankkeista. Verkkokiikarin tavoitteena on luoda asiakkaille ja sidosryhmille avoin verkonsuunnittelun tilannekuva sekä tukea alueellisten visioiden toteutumista.

Saamme tällä hetkellä paljon kysymyksiä liittyen kantaverkon liityntämahdollisuuksiin, ja erityisesti tuotantohankekyselyt ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Asiakkaiden suunnittelun tueksi kehitetty Verkkokiikari-karttanäkymä keskittyy alkuvaiheessa kuvaamaan sähkön tuotannon liityntämahdollisuuksia kantaverkossa ja tulevaisuuden näkymiä. Verkkokiikarin löydät verkkosivuiltamme täältä [linkki].

Verkkokiikarista löydät yhdelle karttapohjalle koostettuna: 

  • Fingridin ja asiakkaiden olemassa olevan sähköverkon (jännitetaso vähintään 110 kV).
  • Julkiset suunnitteilla olevat toimijoiden tuotantohankkeet (erityisesti tuulivoimahankkeet) ja niiden kehitysvaihe (kaavatilanne, rakenteilla, tuotannossa yms.). Tiedot perustuvat yleisesti saatavilla olevaan aineistoon ja yksittäiset hankkeet saat näkyviin tarkentamalla karttatasoa. Sijaintitiedot ovat suuntaa antavia.
  • Fingridin investointisuunnitelman seuraavalle kymmenvuotiskaudelle, joka täsmentyy suunnittelun edetessä. Näet alustavat tiedot ylemmillä karttatasoilla ja ne täsmentyvät lähempänä toteutusajankohtaa. Huomioithan, että etenkin vielä suunnittelun alla olevat voimajohtoreittitarpeet ja sähköasemapaikat ovat alustavia hahmotelmia.
  • Fingridin toteutuksessa olevat ja juuri valmistuneet rakentamishankkeet.
  • Arvion kantaverkon nykyhetken ja tulevien vuosien tuotannon liityntäkapasiteetista. Tiedot on laskettu tällä hetkellä osalle kantaverkon sähköasemista. Verkonsuunnittelumme päivittää tietoja sitä mukaan, kun niitä selvitetään.

Hyvä yhteistyö on liityntöjen suunnittelussa tärkeää

Vaikka Verkkokiikarin avulla on nähtävissä missä sähköjärjestelmässä on hyvin tilaa, tulee liittymismahdollisuuksista ja liityntätavasta keskustella ja sopia aina tarkemmin asiakasyhdyshenkilöidemme kanssa, ennen kuin suunnittelussa edetään.

Verkkokiikarin ja liityntävalmiuksien kehittäminen jatkuu

Verkkokiikarin kehittäminen on vielä alkuvaiheessa, ja palvelua kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa saadun palautteen perusteella. Palautetta voit jättää osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Seuraavana kehitysaskeleena työstämme asiakkaiden omien hankeaihioiden seurantaa osaksi Fingridin sähköistä palvelua Oma Fingridiä, jossa jatkossa ylläpidetään tilannekuvaa yhdessä toimijoiden kanssa hankeaihioista aina niiden käyttöönottoon saakka. Tämä osio on tavoitteena ottaa käyttöön alkuvuoden aikana.

Lisätietoa Fingridin liityntävalmiuksien kehityshankkeesta saat mm. Fingrid-lehden artikkelista: "Liityntävalmiuksien kehittämisprojekti tehostaa kantaverkon suunnittelua ja rakentamista". 

Lisätiedot:
Jarno Sederlund, asiakaspäällikkö, puh. 030 395 4251.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi