;
21.6.2022 15.48
Ajankohtaista

Tutkimus: Tekniikan alan osaajat arvostavat Fingridiä yhtiönä

Fingridin maine tekniikan alan osaajien keskuudessa on parantunut entisestään, ja etenkin alan opiskelijoiden keskuudessa yhtiön maine on erinomainen. Maineella on tutkimuksen mukaan selkeä yhteys käyttäytymiseen, kuten työn hakemiseen.

Tutkimusyhtiö T-media tutkii säännöllisesti Fingridin mainetta eri sidosryhmien keskuudessa. Keväällä 2022 kysyttiin tekniikan alan opiskelijoiden ja jo valmistuneiden tekniikan alan osaajien näkemystä Fingridistä. Tutkimus auttaa konkretisoimaan yhtiön työnantajamaineen tilan ja kehittämiskohteet. Viimeisimpien tulosten mukaan Fingrid on onnistunut kohtaamaan tutkittavan sidosryhmän onnistuneesti.

T-Median vuosittaiseen Luottamus&Maine-mallilla toteutettuun työnantajamainetutkimukseen haastateltiin kaiken kaikkiaan 1 490 tekniikan alan osaajaa. Tarkemmat mainearviot Fingridistä antoi 164 tekniikan alan osaajaa. Tällä otannalla virhemarginaali on ± 0.05-yksikköä (asteikolla 1–5).

Vuosittaisen kyselyn perusteella Fingridin maine on pysynyt myönteisenä ja nyt saavutettu kokonaisarvosana asteikolla 1-5 ylsi arvosanaan 3,74. Arvosana muodostuu kahdeksasta osiosta, joissa vastaajilta kysytään muun muassa näkemystä yhtiön hallinnosta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja vastuullisuudesta.

Näiden lisäksi syventävissä väittämissä tutkitaan tarkemmin työpaikan ilmapiiriä, työtehtävien mielenkiintoisuutta ja mahdollisuutta edetä työuralla. Ensimmäistä kertaa Fingrid ylsi sekä yleiskysymyksissä että syventävissä kysymyksissä vihreälle eli hyvälle tasolle. Fingrid koetaan kokonaisuutenaan hyvin johdetuksi ja houkuttelevaksi työnantajaksi.

Fingridin maineen kehitys Tekniikan alojen keskuudessa. Lähde T-media.

”Fingrid on onnistunut parantamaan erityisesti sidosryhmiin kohdennettua vuorovaikutuksen osa-aluetta. Olemme pyrkineet löytämään erilaisia tapoja kohdata sidosryhmiämme myös korona-aikana, ja uskon, että tämä pitkäjänteinen työ näkyy tulosparannuksena”, toteaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Tiina Miettinen.

Yhtiön tunnettuus on energia-alan osaajien keskuudessa varsin hyvällä tasolla, mutta muilta osin Fingrid tunnetaan työnantajana melko huonosti. Työnantajamaineen kehittämisen tärkeyden näkee myös Miettinen.

”Energia-alalla on tarjottavanaan tulevina vuosina valtavasti mielenkiintoisia työtehtäviä energiatekniikan osaajille, mutta meidän olisi osattava kertoa työmahdollisuuksista laajemminkin. Kukapa ei haluaisi tehdä merkityksellistä työtä yhtiössä, jossa pääsee vaikuttamaan hiilineutraalin Suomen 2035 toteutumiseen”, summaa Miettinen.

Luottamus&Maine-malli seuraa maineen kahdeksaa kriittistä osa-aluetta, joista kaikista Fingrid sai hyvän arvosanan. Lähde: T-Media.

“On harvinaista, että tässä hyvin kriittisessä tekniikan alan osaajien kohdeyleisössä kaikki maineen osa-alueet saavat hyvän arvosanan. Fingridin tunnettuudessa on vielä parannettavaa, mutta tuntevien joukossa Fingridin maine on poikkeuksellisen vahva”, sanoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Lisätietoja:

Tiina Miettinen, johtaja, henkilöstö ja viestintä, Fingrid, puh. 030 395 5153

T-median sidosryhmäkysely on liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuva malli. Fingrid teettää vuosittain tekniikan ja kaupan alan osaajille suunnatun kyselyn, jonka tuloksia käytetään osana yhtiön maineen johtamistyötä.