;
29.4.2022 12.14
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Suositus datahubin ulkopuolisesta varttimittausten tiedonvaihdosta

Fingrid on antanut tiedonvaihdon kehittämisvastuuseen perustuen suosituksen datahubin ulkopuolisesta 15 minuutin energiamittausten (varttimittausten) tiedonvaihdon sanomaformaatista ja sen soveltamisesta. Suositusta sovelletaan sellaisessa kahden osapuolen välisessä varttimittausten tiedonvaihdossa, jossa datahub ei ole tiedonvaihdon osapuoli. Osapuolet voivat keskenään toimia suosituksesta poikkeavasti vain kaikkien kyseiseen tiedonvaihtoon osallistuvien osapuolten siihen suostuessa.

Suositusta on käsitelty yhdessä sidosryhmien kanssa Fingridin tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumilla ja suosituksen laadintaprosessissa on kahdessa vaiheessa kuultu toimialaa mukaan lukien järjestelmätoimittajat. Suositus perustuu hyvin pitkälti vallitsevaan mittaustietojen tiedonvaihtoympäristöön ja käytäntöihin.

Suositus löytyy Fingridin Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumin sivulta.

Suora linkki suositukseen: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/suositus-varttimittausten-tiedonvaihdosta.pdf

Lisätiedot:

Teemu Väre, Fingrid Oyj

Eero Järvinen, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi