;
27.10.2022 13.10
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkön hintarajat nousevat 1.11.2022

Energiaviraston 2.9.2022 vahvistamat ehdot säätösähkömarkkinoiden teknisiksi hintarajoiksi ± 10 000 €/MWh tulevat voimaan 1.11.2022 alkaen.

Fingrid pyysi Energiavirastolle 30.9.2022 toimittamassaan ehdotuksessa muutosta viraston aikaisempaan, 2.9.2022 antamaan päätökseen, joka koski säätösähkön hintarajaa. Viraston päätöksen mukaan säätösähkön tekninen hintaraja tulee muuttaa 1.11.2022 alkaen 10 000 €/MWh:iin nykyisen 5 000 €/MWh:n sijaan. Ehdotuksessaan Fingrid pyysi Energiavirastoa siirtämään päätöksen voimaantuloajankohtaa tulevan talven yli ja soveltamaan säätösähkön korotettua hintarajaa aikaisintaan 1.4.2023 alkaen.

Energiavirasto lähetti Fingridille lisäselvityspyynnön koskien muutospyyntöä, johon Fingrid on toimittanut vastauksensa 13.10.2022. Asian käsittely Energiavirastossa on kesken. Siten Energiaviraston 2.9.2022 antama päätös on lainvoimainen ja Fingridin on toistaiseksi noudatettava kyseistä päätöstä ja siinä vahvistettuja hintarajoja.

Manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) energiamarkkinoiden eli säätösähkömarkkinoiden tekniset hintarajat ovat 1.11.2022 alkaen ± 10 000 €/MWh.

Fingridin ehdotuksen taustalla on energiakriisi ja sen aiheuttamat haasteet markkinoilla. Säätösähkön hinta vaikuttaa taseselvityksessä suoraan tasepoikkeaman hintaan ja edelleen myös tasevastaavilta vaadittavien vakuuksien määriin, joten hintakaton korotuksella kaksinkertaiseksi on merkittävä vaikutus sähkömarkkinoilla toimivien yritysten talouteen ja riskienhallintaan.

Aiempi tiedote aiheesta >

Lisätietoja:

Marja Eronen, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi