;
12.9.2022 12.51
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkön hintarajat nousevat 1.11.

Energiavirasto on vahvistanut säätösähkömarkkinoiden teknisiksi hintarajoiksi ± 10 000 €/MWh. Päätös kumoaa Energiaviraston aiemman päätöksen voimassa olevan 5 000 €/MWh hintakaton poistamisesta 29.9.2022 mennessä. Uusia hintarajoja aletaan soveltaa 1.11.2022, ja ne otetaan käyttöön pohjoismaisesti.

Energiavirasto on vahvistanut muutoksen kansallisiin ehtoihin ja edellytyksiin manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle. Ehtomuutos koskee säätötarjouksen teknisiä hintarajoja mFRR-energiamarkkinoilla eli säätösähkömarkkinoilla. Säätötarjouksen enimmäishinta on jatkossa 10 000 €/MWh ja vähimmäishinta -10 000 €/MWh. Hintarajoissa on dynaaminen korotusmekanismi siten, että päivänsisäisten markkinoiden hintarajojen muuttuessa säätötarjouksen enimmäis- ja vähimmäishinnat asetetaan samaksi kuin päivänsisäisten markkinoiden hintarajat

Fingrid on yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa ehdottanut uusiksi hintarajoiksi ±10 000 €/MWh pohjoismaisille mFRR-energiamarkkinoille eli säätösähkömarkkinoille. Uudet hintarajat on tarkoitus ottaa pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla käyttöön yhtäaikaisesti 1.11.2022. Energiaviraston päätös kumoaa aiemman päätöksen nykyisen 5 000 €/MWh hintakaton poistamisesta 29.9.2022 mennessä eli nykyinen tekninen hintaraja on käytössä myös 29.9.2022 jälkeen siihen asti, kunnes uudet hintarajat otetaan käyttöön. Tasepoikkeaman hinta määräytyy säätösähkön hinnan mukaisesti, joten uudet hintarajat vaikuttavat myös tasepoikkeaman enimmäis- ja vähimmäishintoihin.

Aiempi tiedote aiheesta >

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, Fingrid Oyj
Marja Eronen, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi