;
6.7.2022 13.47
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Muutoksia energiavarastojen vaatimuksiin taajuusohjatuissa reserveissä

Energiavarastoilta vaaditaan jatkossa kykyä 20 minuutin yhtäjaksoiseen aktivointiin taajuusohjatussa häiriöreservissä nykyisen 30 minuutin sijaan. Muutos tulee voimaan 1.8.2022. Taajuusohjatun käyttöreservin vaatimus säilyy toistaiseksi 30 minuutissa, mutta tiukennuksia on odotettavissa ensi vuonna uusien teknisten vaatimusten käyttöönoton myötä.

Aktivointikykyvaatimuksen kevennys perustuu Fingrid Oyj:n ehdotukseen taajuuden vakautusreservien lyhimmästä aktivointiajasta, jonka Energiavirasto vahvisti 8.10.2021. Ehdotus on pohjoismaisten siirtoverkonhaltijoiden yhteinen. Ehdotuksen mukaan lyhyin aktivointiaika, joka reservitoimittajien on varmistettava taajuusohjatussa häiriöreservissä, on 15 minuuttia sähköjärjestelmän hälytystilassa. Hälytystilan aktivointiaika on 5 minuuttia, joten kokonaisajaksi muodostuu 20 minuuttia.

Myös rajallisen aktivointikyvyn omaavan reservikohteen määritelmä muuttuu. Rajallisen aktivointikyvyn omaavalla reservikohteella tarkoitetaan jatkossa reservikohdetta, jonka energiavarasto on pienempi kuin kahden tunnin yhtäjaksoista täysimääräistä reservin aktivointia vastaava energiamäärä.

Uudet tekniset vaatimukset tuovat muutoksia energiavarastojen varaustason hallintaan ja mitoitukseen

Taajuusohjattujen reservien tekniset vaatimukset ovat uudistumassa. Uusissa vaatimuksissa määritellään energiavarastoilta vaadittavat toiminnot varaustilan ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Toimintoja varten on varattava osa energiavaraston tehokapasiteetista. Varaustason hallinnan aktivointikriteerit ja energian ja tehon mitoitusvaatimukset ovat vielä arvioitavana. Taajuusohjatun käyttöreservin aktivointikykyvaatimus (energiamitoitus) tulee todennäköisesti olemaan suurempi kuin Suomessa tällä hetkellä sovellettava 30 minuuttia. Taajuusohjatun häiriöreservin vaatimus on 20 minuuttia myös uusissa vaatimuksissa. Viimeisin versio vaatimuksista on luettavissa dokumentista “Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area”, luku 3.5.

Uusien teknisten vaatimusten käyttöönoton suunniteltu aloitus Pohjoismaissa on vuonna 2023. Käyttöönotto on suunniteltu toteutettavan 5 vuoden siirtymäajan puitteissa siten, että reservikohteen tulee siirtyä uusiin vaatimuksiin viimeistään silloin, kun reservikohteen edellisen säätökokeen voimassaolo päättyy. Tietoa uusista vaatimuksista ja käyttöönotosta päivitetään aihetta käsittelevälle sivulle.

Ladattavat tiedostot:

Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi, voimassa 1.8.2022 alkaen

Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi