;
5.10.2022 10.09
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Juuri valmistunut Metsälinja vahvistaa Suomen sisäistä sähköverkkoa merkittävästi


Kuva: Risto Uusitalo, Fingrid.

Suomen sähkönsiirron kantaverkko on nyt entistä vahvempi, kun uusi noin 305 kilometriä pitkä, 400 kilovoltin Metsälinja-voimajohtoyhteys otettiin onnistuneesti käyttöön aikataulun mukaisesti 29. syyskuuta. Metsälinja vahvistaa Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä sähkön siirtokykyä merkittävästi, mahdollistaen pohjoisen uusiutuvan energiantuotannon siirtämisen tehokkaasti sähkönkäyttäjille.

Juuri valmistunut Metsälinja on yksi Fingridin neljästä 400 kilovoltin pääsiirtolinjasta. Petäjävedeltä Ouluun kulkevan, 305 kilometriä pitkän Metsälinjan rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 osana Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa.

Metsälinja vahvistaa sähkön siirtokykyä Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä

Energiamurroksen mahdollistamiseksi Pohjois- ja Etelä-Suomen välisiä sähkönsiirtoyhteyksiä tulee vahvistaa, sähkön tuotannon painopisteen siirtyessä tuulivoiman myötä Pohjois-Suomeen. Siirtokapasiteetin vahvistaminen pohjoisen ja etelän välillä edesauttaa samalla Suomen pitämistä yhtenä sähkön hinta-alueena.

Metsälinjan myötä sähkön siirtokyky kasvaa ja uusiutuvaa energiaa pystytään liittämään ja siirtämään yhä paremmin maan pohjoisosista edelleen etelään. Tämä mahdollistaa Etelä-Suomen lämpövoimalaitosten energiantuotannon korvaamisen pohjoisen hiilineutraalilla tuulivoimalla.

Rakentaminen toteutettiin kuudessa eri osuudessa

Petäjävedeltä Ouluun kulkeva Metsälinja on Fingridin pisin voimajohtohanke. Metsälinja toteutettiin kuudessa eri rakentamisosuudessa:

  1. Petäjävedeltä Saarijärvelle 59 kilometriä,
  2. Saarijärveltä Kinnulaan noin 66 kilometriä,
  3. Kinnulasta Haapavedelle noin 68 kilometriä,
  4. Haapavedeltä Siikalatvalle noin 58 kilometriä,
  5. Siikalatvalta Pyöriäsuolle noin 49 kilometriä,
  6. ja Pyöriäsuolta Pyhänselälle noin 9 kilometriä.

 

Hankkeessa korvattiin alueen ikääntyneitä 1940–1950 rakennettuja voimajohtoja ja rakennettiin uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys. Voimajohtoyhteyden varrelle rakennettiin yli 800 voimajohtopylvästä.

Lisäksi hankkeessa rakennettiin uusi Pysäysperän sähköasema, laajennettiin vanhoja Petäjäveden ja Pyhänselän sähköasemia sekä rakennettiin uudet Pihlajarannan ja Hoikansalmen sarjakondensaattoriasemat. Uudelle Pysäysperän sähköasemalle on tehty jo tuulivoiman liittymissopimuksia 470 megawattia. Lisäksi ympärillä on luvituksessa uusia hankkeita 2000 megawatin edestä.

Metsälinjan voimajohtourakoitsijoina toimivat Destia Oy, Elecnor S.A. (Espanja), Eltel Networks Oy ja Enersense PN Oy. Petäjäveden laajennuksen ja molemmat sarjakondensaattoriasemat urakoi Siemens Energy Oy, Pyhänselän laajennuksen Infratek Finland Oy ja Pysäysperän sähköaseman VEO Oy. Pääurakoitsijoiden lisäksi projekteihin osallistui kymmeniä aliurakoitsijoita ja laite- ja materiaalitoimittajia.

Metsälinjan rakentamiseen käytettiin noin 350 henkilötyövuotta ja hankkeen investointikustannukset olivat noin 112 miljoonaa euroa.  


Kuva: Risto Uusitalo, Fingrid. 

Sähkön siirtotarvetta lisää myös uusi Aurora Line -sähkönsiirtoyhteys Ruotsista Suomeen

Suomessa sähkön siirtotarvetta lisää myös Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välille rakennettava Aurora Line -vaihtosähköyhteys. Aurora Line ja Metsälinja kytkeytyvät molemmat Pyhänselän sähköasemalle. Aurora Line lisää sähkön siirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välillä 65 prosenttia, ja Metsälinjan avulla sähköä siirretään edelleen pohjoisesta etelään.

Aurora Linen rakentaminen on jo käynnistynyt ja kokonaisuudessaan uusi yhteys on valmis vuonna 2025.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, Johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039