;
25.11.2022 13.41
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid liittyy pohjoismaiselle aFRR-kapasiteettimarkkinalle 24.12.2022

Energiavirasto on vahvistanut 23.11.2022 uudet ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin toimittajille. Uudet ehdot mahdollistavat Fingridin osallistumisen pohjoismaisille aFRR-kapasiteettimarkkinoille sekä allokoimaan Suomen ja Ruotsin SE1 hinta-alueiden välistä rajasiirtokapasiteettia aFRR-kapasiteetin kaupankäynnille. Rajasiirtokapasiteettia reservikapasiteetin kaupankäynnille voidaan allokoida vain vallitsevaa siirtosuuntaa vastaan, mikä tarkoittaa, että siirtokapasiteettia voidaan allokoida Suomesta Ruotsiin päin. Ensimmäinen huutokauppa pohjoismaisilla markkinoilla on 24.12.2022.

Pohjoismaiset aFRR-kapasiteettimarkkinat aloittavat toimintansa 7.12.2022. Ensimmäisessä vaiheessa kapasiteettimarkkinoille osallistuvat Ruotsi, Tanska ja Norja. Suomi liittyy markkinoille siten että ensimmäinen huutokauppa on aamulla 24.12. seuraavan vuorokauden tunneille. Muista pohjoismaista poiketen Suomessa rajasiirtokapasiteettia voidaan allokoida ainoastaan sähkön vuorokausimarkkinoiden vallitsevaa siirtosuuntaa vastaan. Tämä tarkoittaa, että Fingrid voi ostaa vain aFRR-alassäätökapasiteettia muista pohjoismaista ja vastaavasti muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt voivat ostaa Suomesta vain aFRR-ylössäätökapasiteettia.

Samassa yhteydessä, kun pohjoismaiset aFRR-kapasiteettimarkkinat aloittavat toimintansa, myös aFRR ylläpitovelvoite jaetaan tarjousaluekohtaisesti. Tällä on vaikutusta myös Fingridin ylläpitovelvoitteisiin. Tarjousaluekohtaisista ylläpitovelvoitteista lisää Fingridin julkaisemassa tiedotteessa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät ennen markkinoiden aloitusta webinaarin, jossa sidosryhmillä on mahdollista esittää kysymyksiä markkinoihin liittyen. Webinaari järjestetään 28.11.2022 klo 11:00. Lisätietoja webinaarista ja linkki webinaariin: aFRR Capacity Market Webinar – nordicbalancingmodel.

Aiempi tiedote pohjoismaisista aFRR kapasiteettimarkkinoista: Automaattisen taajuudenpalautusreservin pohjoismaisen kapasiteettimarkkinan käyttöönotto varmistumassa

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185