;
1.10.2021 15.49
Ajankohtaista

Yksitasemalli tulossa käyttöön: muutoksia tasepalvelusopimukseen sekä reservitoimittajien ehtoihin

Yksitasemallin käyttöönoton myötä tasepalvelusopimus siihen littyvine ehtoineen sekä kansalliset ehdot ja edellytykset reservitoimittajille ovat uudistumassa. Muutokset tulevat voimaan 1.11.2021.

Pohjoismaissa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – siirrytään taseselvityksessä yksitasemalliin 1.11.2021 kello 1:00 Suomen aikaa. Yksitasemallissa tasevastaavan kulutus ja tuotanto selvitetään samassa taseessa aikaisemman kahden taseen sijaan.

Yksitasemallin käyttöönoton myötä Fingrid on uudistamassa tasepalvelusopimuksia siihen liittyvine ehtoineen sekä kansallisia ehtoja ja edellytyksiä reservitoimittajille. Energiavirasto on vahvistanut nämä muutokset 29.9.2021, päätökset liittenä. Muutokset tulevat voimaan 1.11.2021.

Keskeiset muutokset:

  • Yksitasemallin tuomat muutokset. Yksitasemallissa luovutaan erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista, ja ne käsitellään jatkossa samassa taseessa.
  • Energiavirasto on poistanut manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) ehdoista ylössäätötarjouksen 5000 €/MWh maksimihinnan. Fingridin tulee toimeenpanna maksimihinnan poistamisen edellyttämät toimet viimeistään 12 kk:n kuluessa Energiaviraston päätöksestä. Toistaiseksi sovelletaan nykyistä maksimihintaa, 5000 €/MWh. Se on sisällytetty ehtojen kohdan 7.1. mukaiseen Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeeseen.
  • Kaikissa reservituotteissa on jatkossa mahdollista yhdistää reservitarjoukseen saman tasevastaavan taseessa olevaa tuotantoa ja kulutusta.
  • Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) energiakäsittely uudistetaan. Säätöenergian netotuksesta luovutaan. Ylös- ja alassäätöenergia lasketaan, tasekorjataan ja korvataan joka tunnille erikseen reserviresurssin tasevastaavalle.

Uudet päivitetyt ehdot ovat Fingridin internet-sivuilla:


Lisätietoja:

Taseselvitys Jani Piipponen, Fingrid, puh. 030 395 4186

Tasehallinta Anders Lundberg, Fingrid, puh. 030 395 4171

Reservit Laura Ihamäki, Fingrid, puh. 030 395 5166

Pohjoismainen tiedote aiheesta >